Kampstraat 20

Hoeve van mergel om gesloten binnenplaats gelegen aan de Kampstraat 20. Een gevel met resten van in- en uitgezwenkte omlijsting uit 1785. De rechtervleugel is van jongere datum. De carreboerderij waarvan het rechter gedeelte is verbouwd en waarbij veel nieuwe elementen aan binnenzijde zijn aangebracht.


Het linker gedeelte van mergel is het voormalige woonhuis met poortgebouw. In dit oudste gedeelte is een gevelsteen met opschrift: I G(oossens) 1785, een sluitsteen boven de poort met opschrift: 1785 H G en een smeedijzeren deurklopper (XVIIId). Tegenover deze hoeve op de hoek met de Kleingenhoutersteeg in de richting van Kleingenhout lag in vroegere jaren een schuur. Deze maakte deel uit van de hoeve. Iets verder door achter deze schuur, langs de Kleingenhoutersteeg,  lag een openbare waterput ten behoeve van de drinkwatervoorziening.
Klik op de foto’s voor een vergroting.