Kampstraat 26 en 28

Op de website van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg omschrijft J.F. van Agt de beide hoeves als volgt. Kampstraat 26 en 28. Grotendeels van mergel opgetrokken hoeve met twee puntgevels aan de straat. De oorspronkelijke woonvleugel links heeft aan de binnenplaats vakwerk en aan de straat eenvoudige vensters, ten dele onder strekken van mergel, en segmentboogvensters in hardsteen, rechts naast de voorgevel een dergelijk poortje. De rechtervleugel, waarvan de top vroeger smaller was (hoekconsoles met zespuntige ster), is kennelijk bij een deling verbreed en ook tot woonhuis ingericht; bij deze gelegenheid kwamen de bestaande vensters, ten dele in hardsteen, tot stand en de ellipsboogpoort rechts van de gevel met hardstenen imposten en sluitsteen, waarop:c:d(e):l(ahaye) m:a:c 1844. In de linkervleugel kachelnis van stuc met zijpilasters en trap met balusterleuning en gesneden trappaal, xviiid. Het begin- en eindjaar van de bouw van deze hoeve(s) is gelegen tussen 1750 en 1850.
Klik op de foto’s voor een vergroting.