Kampstraat 9 11 13

In 2009 werd de monumentale hoeve vereeuwigd op een ansichtkaart die werd uitgegeven door de buurtvereniging.Kampstraat 9 – 11 -13 en Kleingenhoutersteeg 1. Volgens plaatselijke overlevering was deze hoeve in de 17de en de 18de eeuw in het bezit van de familie Roebroeck daarna van de familie Gelekerken. Kampstraat 13 was in oorsprong de rechtervleugel en diende als woonhuis.Het betreft een grote hoeve van mergel om gesloten binnenplaats; aan de straat twee in- en uitgezwenkte topgevels; De bij de oorspronkelijke woonvleugel behorende rechter topgevel, met jaartalsteen 1706, is hoger en iets rijker versierd dan de andere. De topgevel links meet jaartalsteen 1719 en daaronder een dichtgemetseld rondboogvenster; de overige vensters, deels in hardsteen, zullen zijn aangebracht bij de deling XIXA, toen ook de linkervleugel woonhuis werd. De vensters van het oorspronkelijke woongedeelte rechts zijn allen vernieuwd in recente tijd. Naast de rechter topgevel een rondboogpoortje. In 1994 vestigde zich in de appelschuur, die begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd verbouwd tot woonhuis, Minke Lipsch die het pand gebruikt als woonhuis en kunstgalerie.

 

 

De meest bekendste bewoner van deze hoeve was oud burgemeester Alphons Kerckhoffs. Hij kwam hier in 1900 wonen. De hoeve was familiebezit en werd later door hem geexploiteerd als fruittelersbedrijf. In 1923 werd Alphons Kerckhoffs burgemeester van Hulsberg. Op 1 juni 1955 werd hij pensioneerd en overleed op 15 januari 1963 op 74 jarige leeftijd. De familie Kerckhoffs was een echte regentenfamilie. De grootvader van Alphons Kerckhoffs was van 1830 tot 1836 burgemeester te Nuth. Zijn zoon Alphons Kerckhoffs was van 1969 tot 1975 burgemeester van Valkenburg (aan de Geul).

Klik op de foto’s voor een vergroting.