Vriendenkring krijgt kapel in eigendom

1970: wegkapel in beheer en eigendom van De Vriendenkring Arensgenhout.

Tot 1970 werd het kapelletje in Kleingenhout onderhouden door gelijknamige buurtvereniging. In dat jaar ging Kleingenhout een fusie aan fusie aan met buurtvereniging ‘De Vriendenkring’ Arensgenhout. Hierdoor kwam het onderhoud van de kapel voor rekening van laatstgenoemde. Omdat deze buurtvereniging niet wenste andermans eigendom te moeten onderhouden, wilden zij zelf eigenaar worden van de kapel. De buurtvereniging moest dan wel rechtspersoonlijk worden en dit gebeurdie ook op 1 decenber 1970.
Klik op de foto voor een vergroting.
Met de zoekopdracht wegkruisen Putweg komt u meer te weten over deze kapel.
Lees ook dit artikel verder voor meer informatie.

1970: Mej Habets (beter bekend als Máriá van Weusten) had geen eigendomsrechten meer maar alleen nog het vruchtgebruik over de grond waarop de kapel stond.

Mejuffrouw Habets (Máriá van Weusten) werd bereid gevonden de kapel aan de Arensgenhoutse buurtvereniging te schenken, mits deze goed voor dit nieuwe eigendom zou zorgen. Hier stak echter een nieuw probleem de kop op: Zij was niet gerechtigd de kapel over te doen aan De Vriendenkring, omdat zij een overeenkonst bleek te hebben gesloten met de heer H. Dolmans, waaruit bleek, dat zij slechts vruchtgebruik had over de grond waarop de kapel stond, en dat ze de grond had verkocht aan Dhr Dolmans. Pas na diens dood in augustus 1973 werd de grond door zijn vier kinderen over gedragen aan ‘De Vriendenkring’. Op 24 juli 1974 was het eindelijk zo ver: de koopakte kon worden gesloten bij notaris Palmen te Klimmen. De akte werd ondertekend door voorzitter M. van der Cruysen en secretaris A. Habets-Damoiseaux. De kapel was nu eindelijk eigendom van de Arensgenhoutse buurtvereniging, onder de voorwaarde dat de godsdienstige bestenming behouden bleef. De koopsom was het synbolische bedrag van f1, – Op 4 februari 1975 werd de kapel kadastraal bevestigd op naam van de buurtvereniging. Dit gaf reden tot een grondige opknap- c.q. poetsbeurt voor de kapel. De vernielde gebrandschilderde ramen werden vervangen door eenvoudig glas, dat echter ook geen lang leven beschoren was, en in juni 1975 vervangen werd door ‘onbreekbaar’ glas. De oude hulsthaag werd op 24 april 1976 vervangen door dennetjes, die door de droge zomer in het najaar weer

1979: even voor de reconstructie van de Putweg en het terras voor de Mariakapel.

vervangen moesten worden.

Bij de wegreconstructie van de Putweg, rond 1980, werd de natuursteen vervangen door sierbestrating voorstellende een kelk. In 1983 werd de kapel grondig gerestaureerd. Timmerman Guus Limpens uit Kleingenhout verving het oude leiendak, terwijl ook de oude rollaag van het voorfront werd vernieuwd. Het beeld werd ook gerestaureerd, en de kapel werd opnieuw in de verf gezet, waarbij de blauwe sterrenhemel op het plafond jammer genoeg verdween. De vloer en het altaar, gemaakt van oude badkaumertegels, werden opnieuw gemaakt, maar nu met mooie donkere hardsteen. De gemeente was niet zo krenterig als in 1954, en gaf een subsidie van f 1550,-. Na deze renovatle is de kapel in Kleingenhout weer weer tegen heel wat jaartjes weer en wind bestand.

(Bron: publicatie Maurice Pluijmakers en Roger Crombag d.d. 5 juli 1988)

Klik op de foto voor een vergroting.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkapel 6336PC in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie deze wegkapel.