Pentekening wegkapel

Deze prachtige pentekening van de wegkapel hoek Diepestraat – Peter Mullensweg werd gemaakt door Henk Branje. De in 1955 opgerichte buurtvereniging De Vriendenkring had zich onder andere ten doel gesteld deze in verval geraakte wegkapel te restaureren. Het is er nooit van gekomen. De kapel werd in 1971 afgebroken en een wegkruis herrees. op deze plek. Een plan dat al dateerde vanaf 1968.

De kapel zou zijn gebouwd in opdracht van een mejuffrouw Nuchelmans. Woonachtig geweest op de hoeve aan de Diepestraat 10. De kapel staat ingetekend op een landkaart uit 1842. Dit in tegenstelling tot een kaart uit 1830. Hiermee is (nog) niet onomstotelijk vastgesteld dat de kapel tussen 1830 en 1842 werd gebouwd.

Opgemerkt moet worden dat er nooit een weg of pad kort voorlangs deze kapel heeft gelegen. Ook de Diepestraat rechts van de wegkapel heeft nooit zo dicht aan de kapel gelegen als op de tekening wordt weergegeven.

Klik op de pentekening voor een vergroting.

Door alleen Wegkruis 6336VVXD in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis en de wegkapel die er heeft gestaan..