Paters Ravensbosch herbegraven

Op 27 september 2008 vond de herbegrafenis plaats van de 52 paters en broeders van klooster Ravensbosch die tussen 1940 en 2001 ‘dachten’ hun laatste rustplaats gevonden te hebben op het kloosterkerkhof. In de St Clemenskerk te Hulsberg werd een eucharistieviering gehouden met aansluitend de inzegening van de nieuwe graven op de algemene begraafplaats aan de Wissengrachtweg in Hulsberg. De laatste paters en broeders verlieten Ravensbosch. Wat nu nog rest in Arensgenhout is een voormalig kloostergebouw en de herinneringen die ook levend worden gehouden door deze en andere sites.

Bij de verkoop van klooster Ravensbosch maakte de instandhouding van het kloosterkerkhof voor de komende 20/25 jaar steeds deel uit van de onderhandelingen. Het kloosterkerkhof lag achter het complex idyllisch verscholen in het groen tussen de bomen aan de rand van het Ravensbos. De begraafplaats was echter niet meer in gebruik. De twee Oblaten die na 2001 overleden werden begraven op de algemene begraafplaats aan de Wissengrachtweg in Hulsberg. Het kloosterkerkhof werd niet meer onderhouden en was moeilijk toegangkelijk.

De paters waren volgens een publicatie in het Limburgs Dagblad van 23 maart 2007 niet te spreken over de manier waarop de nieuwe eigenaar het klooster en de directe omgeving onderhield. “De rommel rond het complex doet volgens de paters afbreuk aan de sereniteit van de begraafplaats”  aldus schreef het Limburgs Dagblad.  Men ging daarom begin 2007 in onderhandeling met de gemeente Nuth om de 52 paters en broeders van het kloosterkerkhof te herbegraven op de algemene begraafplaats van Hulsberg. Omdat het kloosterkerkhof op Valkenburgs grondgebeid lag was toestemming nodig van de gemeente Valkenburg. In eerste instantie wilde het gemeentebestuur van Valkenburg die medewerking niet verlenen. “Het gaat om een heel bijzondere sfeervolle begraafplaats. Wij willen die niet verstoren door de graven te ruimen. Wij zullen de paters verzoeken een andere oplossing te kiezen” aldus een citaat van de toenmalige burgemeester Nuytens van Valkenburg. De burgemeester wilde dat de paters met de eigenaar van het complex gingen praten over het onderhoud daarvan. “Want ook het klooster zelf verdient meer respect” aldus Nuytens. (Het college van Valkenburg wilde dat de paters iets ondernamen wat hen zelf nog nooit is gelukt. red). Begin 2008 kregen de paters toch de toestemming. Zoals gezegd: op 27 september 2008 vond de officiele herbegrafenis in Hulsberg plaats.

 

Klik op de foto’s voor een vergroting.

 

Geef een reactie