10.5 km: Arensgenhout – Hellebeuk

Via Aalbeek, Wissenbracht, Hellebeuk, Emmaberg en Heierveld.

Vanaf het Wethouder Daamenplein gaan wij in de richting van de huisnummers 3 en 5 in de Ravensboschstraat. Voorbij deze woningen gaat het linksaf. Na het pand met huisnummer 20 gaan we naar rechts en lopen de onverharde weg in (let op bij het oversteken van de voorrangsweg!). Aan het einde van deze weg steken we de voorrangsweg over en gaan linksaf verder, over het fietspad. Dit fietspad en iets verder het trottoir blijven volgen en vervolgens de eerstvolgende weg rechts (Felisgats) in. Op Y-splitsing met rustbank rechts aan houden. En vervolgens op kruising van wegen rechtdoor lopen. Bij de voorrangsweg gekomen, deze oversteken en de holle weg in lopen. Bij kapelletje gaan we naar rechts en vervolgens na ca. 20 meter naar links, door hekwerk (toegang richting begraafplaats). Ongeveer 15 meter voor de ingang van de begraafplaats nemen we het pad rechts en op de Y-splitsing, direct hierna, houden we links aan. Dit pad, dat iets verderop langs bosrand loopt, blijven volgen. Let op! Daar waar dit pad (in hoek van het bos) verder het bos inloopt, blijven wij het pad naar links langs de bosrand en door akker volgen. Aan het einde, op kruising van veldwegen (bij zwart paaltje), lopen wij naar rechts. Aangekomen bij de voorrangsweg richting Klimmen en Heerlen, steken we deze over en gaan rechts af over het fietspad. Daarna eerste weg links (Hellebeukerweg). Deze weg ongeveer 400 meter blijven volgen en alle wegen van links en rechts negeren. We lopen onder het viaduct door en nemen direct na het viaduct de eerste onverharde weg rechts, langs trafohuisje met kruisbeeld. Aan het einde van deze onverharde weg (met hekwerk aan uw linkerhand) gaan we rechtdoor. Vervolgens de weg van links negeren en verder over de Emmabergweg. Deze weg tot aan het einde blijven volgen. Aan het einde de drukke verkeersweg (Emmaberg) oversteken en linksaf, over het fietspad. Bij de eerstvolgende kruising, met ANWB-wegwijzer 2848-2, gaan we schuin rechts de onverharde weg in (rechts achter u ligt vleeshal Dorbeck). Deze weg daalt licht. Vervolgens nemen we de eerste weg naar rechts (bij wegwijzer) en lopen richting hoeve Heihof. Deze onverharde weg stijgt behoorlijk. Na het passeren van hoeve Heihof gaan we op de eerstvolgende T-splitsing naar links. Aan het einde van de Heijerveldweg gaan we rechtsaf onder het viaduct door. Vervolgens nemen we de eerste weg naar links en lopen voorbij café camping De Bron tot aan het kapelletje. Hier gaan wij rechtsaf naar ons startpunt, Wethouder Daamenplein.