12 km: Arensgenhout – Vink

Via het Ravensbos, Schimmert, Aalbeek, Vink en Wijnandsrade.

Het begin- en eindpunt van deze ca. 12 km lange wandeling is het Wethouder Daamenplein en voert via veldwegen en bospaden naar het kasteel in het dal van het plaatsje Wijnandsrade.

De wandeling

U loopt de Ravensboschstraat in en volgt deze weg van lage naar hoge huisnummering. U komt bij de veldkapel. Steek het kruispunt over en ga de eerste weg rechts. U loopt in de richting van het Ravensbos.

Voor het bos (ca. 10 meter voor de slagboom) gaan we naar rechts en nemen het smalle ruiterpad. We volgen dit pad (rood paaltje), met aan onze linkerzijde de meidoornheg, rechts de akker en voor ons een mooi uitzicht op het voormalige klooster Ravensbosch. Het ruiterpad draait ca. 150 meter verder naar links en via trappen dalen we naar beneden. Beneden op de kruising gaan we rechtsaf. We volgen dit smalle pad door en langs het bos. We volgen hier de rood/witte markering van het Pieterpad. Het pad gaat over in een bredere veldweg. We verlaten het natuurreservaat Ravensbos en blijven doorlopen tot aan de geasfalteerde weg. Links ziet u het plaatsnaambord Groot Haasdal. Hier steken we over en gaan direct naar rechts via het fietspad. Dus op deze drukke doorgaande weg blijven. Op de T-splitsing van verharde wegen  gaan we rechtdoor en lopen de veldweg in, nog steeds de rood/witte markering volgend. De eerste veldweg naar links negeren. Op de volgende splitsing links aanhouden en even verder de veldweg naar rechts (licht stijgend). Hier verlaten we de rood/witte markering. Op de kruising van veldwegen lopen we rechtdoor, waarna we de eerste huizen van het gehucht Aalbeek bereiken.

Op de Y-splitsing bij huisnummer 1 gaan we naar rechts en lopen het gehucht Aalbeek in. We lopen verder tot aan de kapel aan de linkerzijde. Hier gaan we schuin links de veldweg omhoog. Daar waar het pad rechtdoor lijkt te gaan, blijven we de veldweg naar links volgen. Op de kruising met kruisbeeld lopen we rechtdoor. We bereiken nu de provinciale weg. Deze steken we over (let goed op het verkeer) en gaan naar links. We volgen het fietspad ongeveer 20 meter en nemen dan de veldweg naar rechts. Daar waar de veldweg eindigt, gaan we naar links en iets verder bij het houten veldkruis bij de geasfalteerde weg weer naar links. We lopen nu langs manege De Blauwe Steen. Na de manege lopen we rechtsaf de veldweg in, richting het Wijnandsrader bos. We wandelen nu steeds rechtdoor, de paden die rechts uit het bos komen negerend, tot op de kruising met kapel. Hier slaan we rechtsaf en dalen nu door een holle weg, uitkomend aan de rand van Wijnandsrade. Hier gaan we naar rechts en lopen Wijnandsrade in. We nemen de eerste straat, de Körnerstraat, naar rechts. We lopen deze straat uit richting de kerk. Aan het einde van de Körnerstraat nemen we de weg naar rechts tussen de vijver en de kerk door. Weldra zien we de toegangspoort van Kasteel Wijnandsrade.

Het tegenwoordige kasteel Wijnandsrade werd voornamelijk in de 17e en 18e eeuw gebouwd. De muur en de twee hoektorens van het linkerdeel werden begin 17e eeuw opgetrokken. Een eeuw later werd tegen de binnenkant van deze muur de kasteelhoeve aangebouwd. Toen werden ook het rechtergedeelte en de toegangspoort gebouwd. Kasteel en hoeve zijn van elkaar gescheiden door het overgebleven deel van het kasteel uit de 16e eeuw. Het oorspronkelijke kasteel, niet meer dan een verdedigingstoren op een motte (kunstmatige heuvel) is niet meer zichtbaar. Wel de motte. Het kasteel is ingrijpend gerestaureerd en beschikt over een fraaie ridderzaal, waarin ook huwelijken gesloten kunnen worden. Bij de kasteelpoort is het wapen van de Heren van Bongerd te zien, de familie die het kasteel liet “groeien”.

Na de bezichtiging van het kasteel lopen we via het fietspad richting Hulsberg en nemen we de eerste straat naar rechts, Vink. We blijven deze geasfalteerde weg volgen. We komen nu in het pittoreske gehucht Vink. Ca. 10 meter na de bocht naar rechts nemen we het voetpad “achter de Vinkerweide” naar links en passeren huisnummer 5.

We blijven dit pad nu een tijdje volgen (blauw en zwart paaltje) De eerste en tweede veldweg van rechts negeren. Op de kruising van veldwegen gaan we rechtsaf (blauw en groen paaltje). Na ongeveer 25 meter houden we op een Y-splitsing met bank links aan. Deze weg lopen we helemaal uit tot aan de geasfalteerde weg. Hier bevinden we ons weer in Aalbeek. We steken deze weg over en lopen op het trottoir naar links. De Boscherweg naar rechts negeren. Vervolgens nemen voor huisnummer 45 de veldweg naar rechts (zwart paaltje).

Deze veldweg blijven volgen tot in Arensgenhout. Aangekomen bij de verharde weg gaan we naar links. Vervolgens gaan we de eerste straat naar rechts, Ravensboschstraat. Deze “oudere straat” van Arensgenhout blijven volgen tot aan de kruising bij de kapel. Hier gaan we linksaf terug naar camping De Bron.