14,5 km: Arensgenhout – Bovengehuchten

Arensgenhout, Aalbeek, Bovengehuchten, Schimmert en Ravensbos.

Wij vertrekken vanaf het Wethouder Daamenplein. En volgen in de Ravensboschstraat de huisnummers van laag naar hoog. Aan het eind van deze straat komt u bij een kapelletje waar u rechtsaf gaat. U komt voorbij het voormalige klooster Ravensbos, nu in gebruik als Friezen stoeterij. Aan het einde van deze weg gaan we linksaf, over het fietspad en bij het einde hiervan rechts de Boscherweg in. Bij het plaatsnaambord “Aalbeek” gaan we naar links, de onverharde weg in. Aan het einde van deze weg komen we op een geasfalteerde weg. Deze steken wij over en gaan vervolgens naar rechts, over het fietspad, richting het gerestaureerde koetshuis van het voormalige klooster van Aalbeek.

In het verleden stond hier nog een klooster dat dienst deed als Groot-Seminarie van de Paters SMA te Cadier en Keer. Het klooster is thans afgebroken, waardoor het achterliggend gebouw in mergel, het koetshuis, en bijbehorend landgoed is vrijgekomen. Dit gebouw werd in de vorige eeuw gebouwd en wel in de neo-klassieke stijl en is sinds enkele jaren gerestaureerd. Met de rug naar dit gebouw lopen we links, de Nieuwenhuysstraat in. Na ca. 25 m. slaan we rechts de Ruytersweg in. Vervolgens nemen we de eerste veldweg naar links (voor huisnummer 11). De weg links direct hierna negeren en rechtdoor lopen (rood gemarkeerd paaltje). Deze weg geruime tijd volgen en alle zijwegen van links en rechts negeren. Na ca. 1 km daalt deze weg naar het gehucht Helle, waar we de weg rechts (weg a/d helgats) negeren. Iets verderop, op de 3-sprong, rechts aanhouden. We negeren dus de Nelisweg naar links.

De naam Helle is afgeleid van “helde” of “helling” met de betekenis van “hellend naar een moerassig gebied”. En dit klopt inderdaad, want rechts van dit gehucht stroomt de Platsbeek door een moerassig natuurgebiedje. Deze beek ontspringt in de omgeving van Aalbeek en mondt nabij Nuth in de Geleenbeek uit. Deze laatste beek heet in de volksmond “Sjlaambeek”. “Sjlaam” is het dialectwoord voor kolenslik, dat bij het wassen van kolen vrijkwam. Dit slik werd deels in deze beek gedropt en deels als goedkope brandstof verkocht.

Op de volgende 3-sprong met een rustbank houden we links aan, de Branterweg in. We komen nu achtereen volgens door de gehuchten “Op gene Brant” en Terstraten.

“Op gene Brant” heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat hier ooit een woning of boerderij is afgebrand. “Terstraten” heeft de betekenis van “de plaats bij de straat”. Het woord straat is afgeleid van het Romeinse woord “strata”, dat geplaveide weg betekent.

Tegenover huisnummer 63 slaan we links in en bij een rustbank blijven we rechtdoor lopen, verder Terstraten in.

Rechts ligt een prachtig wit huis met trapgevel, waarin de volgende tekst staat: Anno 1740 NICSN/BAHN. Deze letters kunnen staan voor de bouwer van deze woning. Naar mij de bewoner van dit huis meedeelde hebben de letters nog een andere betekenis en staan voor de Romeinse woorden Nostros Jezus Christus…Nostram (Onze Jezus Christus bescherm deze woning). De woning dateert overigens van 1640. Ook staat in dit gehucht een groot aantal vakwerkwoningen. Vakwerk is de meest simpele bouwtrant uit het verleden.

Er werd een raamwerk van houten balken gemaakt, waarbij alleen houten pennen werden gebruikt. De tussenvakken werden gedicht met vlechtwerk van tenen (dunne, soepele takken) van wilgen, welke bestreken werden met een mengsel van klei, gehakt stro (heksel) en koeienmest. Tenslotte werd het geheel helemaal wit gekalkt. Alleen de onderste rand werd zwart geteerd, zulks ter voorkoming dat deze door opspattend water -dakgoten kende men destijds nog niet- bevuild werden. Naderhand zijn de balken zwart of donkerbruin gemaakt hetgeen natuurlijk een mooier effect geeft.

Na de bebouwing van Terstraten blijven we rechtdoor lopen en negeren dus een weg naar links. Op een kruising met de Maastrichterweg gaan we naar links. We lopen nu langs boerderij Nieuwenhuis. Deze naam verwijst ernaar, dat hier in het veleden een ander ouder huis of boerderij heeft gestaan. Op de volgende splitsing houden we links aan en blijven de Maastrichterweg volgen. Na ca. 700 m. negeren we de weg naar links, de Nelisweg. Bij vijfsprong met wegkruis tegen een boom gaan we de onverharde weg links in die gemarkeerd is met een wit en rood streepje op paaltje. Op de kruising met een geasfalteerde weg slaan we links af. Vervolgens de eerste veldweg rechts in. Op de volgende kruising lopen we naar rechts, waarna spoedig de watertoren van Schimmert in zicht komt. Op T-splitsing gaan we linksaf. De weg is nu met een wit en rood streepje gemarkeerd, de markering van het Pieterpad. Deze markering blijven we nu geruime tijd volgen. Op de eerst volgende Y-splitsing gaan we rechtsaf. Aan het einde van deze veldweg, de veldweg rechts negeren en de rood-wit-markering van het Pieterpad nog steeds volgend, komen we op een geasfalteerde weg. Deze steken wij over en gaan vervolgens rechtdoor over het fietspad. Bij het bord met plaatsnaam Groot Haasdal gaan we links en lopen de Billich in. Nog steeds de wit en rode streepjes markering volgend, lopen we het natuurgebied Ravensbos in, waar de onverharde weg overgaat in een smal pad. Op kruising van paden/veldwegen gaan we rechtdoor. Bij de vijver gaan we linksaf en verlaten de wit en rood gestreepte markering. We lopen nu langs een rustbank en over een bruggetje omhoog, de met rode paaltjes gemarkeerde route volgend. Bij driesprong gaan we naar links, verder omhoog. Bij het verlaten van het bos gaan we rechtdoor, dus het ruiterpad links negeren. Bij kruising met verharde weg, gaan we naar links. Op de eerstvolgende kruising met kapel gaan wij de naar rechts.

(Indien u het welletjes vindt steekt u de weg over en gaat rechtdoor tot aan het Wethouder Daamenplein waar deze wandeling begon.)

Voorbij de ingang van de camping gaan wij links. Daarna eerste weg rechts voorbij het naambord Kleingenhout. Deze weg blijven volgen (gaat over van onverhard naar verhard) tot aan kapel. Hier linksaf. Dan eerste weg links en tot slot eerste weg rechts. U komt nu aan het Wethouder Daamenplein waar deze wandeling begon.