15 km: Arensgenhout – Walem

Via Wissengracht, Retersbeek, Craubeek, Walem en Heek.

Vanaf het Wethouder Daamenplein in Arensgenhout lopen wij de Ravensboschstraat omhoog. In de richting van huisnummers 1, 5 en 3. Aan het einde van de Ravensboschstraat gaan we naar links de Diepestraat in. Na het pand met huisnummer 20 gaan we naar rechts en lopen de onverharde weg in (let op bij het oversteken van de voorrangsweg!). Aan het einde van deze weg steken we de voorrangsweg over en gaan linksaf verder, over het fietspad. Dit fietspad en iets verder het trottoir blijven volgen en vervolgens de eerstvolgende weg rechts (Felisgats) in. Op Y-splitsing met rustbank rechts aan houden. En vervolgens op kruising van wegen rechtdoor lopen. Bij de voorrangsweg gekomen, deze oversteken en de holle weg in lopen. Bij kapelletje gaan we naar rechts en vervolgens na ca. 20 meter naar links, door hekwerk (toegang richting begraafplaats). Ongeveer 15 meter voor de ingang van de begraafplaats nemen we het pad rechts en op de Y-splitsing, direct hierna, houden we links aan. Dit pad, dat iets verderop langs bosrand loopt, blijven volgen. Let op! Daar waar dit pad (in hoek van het bos) verder het bos inloopt, blijven wij het pad naar links langs de bosrand en door akker volgen. Aan het einde, op kruising van veldwegen (bij zwart paaltje), lopen wij naar rechts. Vlak voor de voorrangsweg richting Klimmen en Heerlen gaan we de onverharde weg links in. We lopen nu ca. 1500 meter parallel met de autosnelweg Maastricht – Heerlen. Links is een mooi vergezicht over velden en weilanden te zien. Bij splitsing van wegen, met veldkruis (onder boom) en rustbank hier tegenover, gaan we rechtdoor. U passeert na ca. 20 meter het voormalig riddergoed “Gen Huuske”. Bij de verharde weg aangekomen, steken we deze over en gaan rechtsaf over het voet- / fietspad. We lopen onder het viaduct door en steken op de oversteekplaats van het voetpad de weg weer over. We negeren de veldweg naar rechts. Het voetpad gaat over in trottoir. We lopen tot het einde van de Putweg, waar wij naar rechts gaan. Na ca. 25 meter komen we bij café – pension ’t Köppelke, waar u onder het genot van een verfrissende versnapering tot rust kunt komen. Aan de overzijde is nog een andere gelegenheid, t.w. café – zaal Keulen. Bij het verlaten van café – pension ’t Köppelke gaat u naar links, richting Voerendaal / Heerlen. Deze weg na ca. 50 meter oversteken richting bushalte, en lopen over het fietspad verder. Ongeveer 10 meter na het pand met huisnummer 5 nemen we het tegelpad schuin rechts omlaag. U loopt nu het gehucht Craubeek in. Aan het einde van deze weg, de Holleweg, houden we links aan langs café – terras ’t Stammeneke. Bij de kapel rechtsaf de Craubekerstraat / Penderskoolhofweg in. Na huisnummer 14 nemen we de weg rechts en verlaten het gehucht Craubeek. We volgen deze licht stijgende weg (met groen en blauw gekleurde paaltjes), alle wegen en paden komend van links en rechts negerend. Aan het einde van deze weg, gaan we rechtsaf over het voetpad omlaag. Ook hier alle paden die van links en rechts komen negeren. Aan het einde van dit voetpad, bij de sportvelden van Klimmania, gaan we naar links. De Grubbenweg negeren. Na de Grubbenweg gaan we de veldweg rechts, Kickenbroekerweg, in. We negeren het pad komend van rechts. We blijven deze veldweg volgen tot op Y-splitsing, waar we vervolgens linksaf gaan. Aan het einde, bij verharde weg, lopen we naar rechts. Deze weg blijven we volgen tot in het gehucht Walem. Op de kruising gaan we rechtdoor richting Valkenburg en lopen langs de Waalheimer Farm. Op Y-splitsing rechts aanhouden (in feite rechtdoor). Na ongeveer een 600 meter, bij “versprongen kruising” met veldwegen (links staat een veldkruis met ernaast een bord van Natuurmonumenten “Genhoes”), gaan we rechtsaf. Aan het einde van deze onverharde weg, gaan we naar links over het fietspad. Bij het trafohuisje aan de overkant van de weg gaan we rechts omhoog, de Boschweg in.  Boven gekomen (aan het einde van de Boschweg) gaan we naar rechts, de Groeneweg. Deze verharde weg blijven volgen, dus de onverharde weg rechtdoor negeren. Aan het einde van de Groeneweg gaan we rechtsaf en lopen over het fietspad onder de autosnelweg door. Aan het einde van het fietspad steken we de Raadhuisstraat over en lopen de Parallelweg-Zuid in. Tegenover het Chinees restaurant nemen we het tegelpad en steken de drukke verkeersweg (Hulsbergerweg) over, richting de trappen aan de overkant. Boven aan de trappen houdt u rechts aan. Vervolgens neemt u de eerste weg links en loopt het gehucht Kleingenhout in. Bij de kapel gaan we naar links, de Putweg in. Aan het einde, voor de ingang van de manege Ravensbosch lopen we naar rechts de onverharde weg in. Bij de kruising met de verharde weg gaan we steken wij over. Vervolgens nemen we de eerste weg rechts en lopen terug naar ons startpunt, Wethouder Daamenplein.