27 km: Arensgenhout – Voerendaal

Een wandeling via Klimmen, Winthagen, Colmont, Randsdaal en Walem.
De route:
Het vertrek en eindpunt is het Wethouder Daamenplein. Wij lopen in de richting van de huisnummers Ravensboschstraat 3 en 5. Voorbij deze woningen gaan wij linksaf. Na het pand met huisnummer 20 gaan we naar rechts en lopen de onverharde weg in (let op bij het oversteken van de voorrangsweg!). Aan het einde van deze weg steken we de voorrangsweg over en gaan linksaf verder, over het fietspad. Dit fietspad en iets verder het trottoir blijven volgen en vervolgens de eerstvolgende weg rechts (Felisgats) in. Op driesprong, met rustbank, rechts aan houden. En vervolgens op kruising van wegen rechtdoor lopen. Bij de voorrangsweg gekomen, deze oversteken en de holle weg in lopen. Bij kapelletje gaan we naar rechts en vervolgens na ca. 20 meter naar links, door hekwerk (toegang richting begraafplaats). Ongeveer 15 meter voor de ingang van de begraafplaats nemen we het pad rechts en op de Y-splitsing, direct hierna, houden we links aan. Dit pad, dat iets verderop langs bosrand loopt, blijven volgen. Let op! Daar waar dit pad (in hoek van het bos) verder het bos inloopt, blijven wij het pad naar links langs de bosrand en door akker volgen. Aan het einde, op kruising van veldwegen (bij zwart paaltje), lopen wij naar rechts. Vlak voor de voorrangsweg richting Klimmen en Heerlen gaan we de onverharde weg links in. We lopen nu ca. 1500 meter parallel met de autosnelweg Maastricht – Heerlen. Links is een mooi vergezicht over velden en weilanden te zien. Bij splitsing van wegen, met veldkruis (onder boom) en rustbank hier tegenover, nemen we de weg naar links. U passeert na ca. 100 meter Hoeve Kalfshof (huisnr. 1). Bij het bereiken van de Putweg gaan we rechtsaf en na ca. 100 meter, waar deze weg een scherpe bocht naar rechts maakt, lopen wij de veldweg links in. (rood en groen paaltje). Aan het einde van deze weg (tegenover de afrit van de autosnelweg) lopen wij naar links, de Steinweg in. Wij gaan vervolgens de eerste weg rechts, de Hoensweg in. Voor spoor (dus spoorweg niet oversteken) gaan wij rechtsaf. De volgende spoorwegovergang nemen wij wel. Wij komen nu bij kasteel Haeren. Wij lopen de Kasteellaan Haeren af. De Clermontstraat negeren. Op kruising van wegen rechtdoor, de Wachtendonkstraat in. Deze straat geheel uitlopen, alle wegen van links en rechts negeren. Aan het einde van de Wachtendonkstraat (voor apotheek) nemen we de straat rechts, de Keerberg. Ook deze weg geheel uitlopen en alle straten van links en rechts negeren. Bij de kruising met de Valkenburgerweg oversteken, waar rechts Herberg de Pintelier ligt. Loop Op de Beek in. Deze weg helemaal uitlopen. Op kruising met de Kunderkampstraat lopen wij rechtdoor, “Op Gen Hek” in en onder de autosnelweg door. Deze weg blijven volgen, alle zijwegen negerend, en bereiken het gehucht Winthagen. Winthagen, uit de tijd van Karel de Grote bekend als Wijnandshage, is een oude landbouwersnederzetting waarvan de meeste huizen opgetrokken zijn uit ter plaatse gedolven Kundersteen. In Winthagen staan veel weg- en herdenkingskruizen. De Koekoeksweg rechts negeren. We lopen tot op Y-splitsing na kapel, waar we de weg met klinkers naar rechts, langs huisnummer 18, nemen. Aan het einde van deze weg lopen we het pad naar rechts in, de rode paaltjes volgend. Aan het einde van dit pad, de zg. “Trappegats”, lopen we rechtdoor de geasfalteerde weg volgend. Op T-splitsing gaan we naar rechts. Op de volgende kruising met de Karstraat blijven we rechtdoor lopen, richting Wijlre. We blijven deze weg enige tijd volgen en passeren hoeve Ponderosa. Ook hier blijven we de Heugdenweg volgen. U neemt vervolgens de eerste weg rechts. De weg daalt en u kijkt nu richting Ransdaal / Klimmen. Bij de elektriciteitsmast gaan we links af en volgen het voetpad. Dit voetpad gaat rechts langs het hekwerk, waar u tegenaan loopt, verder tussen de (prikkel)draad afrastering door. Aan het einde van het voetpad, iets voorbij een waterbuffer, nemen we de veldweg naar rechts. Op de volgende kruising met veldkruis en bank gaan we rechtdoor, nog steeds de paars gekleurde paaltjes volgend. Na ca. 250 meter lopen we de plaats Ransdaal binnen. Aan het einde van de St. Gillisstraat lopen we naar links, richting Wijlre en Schin op Geul. We passeren het Ransdaler Höfke. We nemen de Kampstraat rechts. Deze straat blijven volgen en alle wegen van links en rechts negeren. We lopen onder de spoorbrug door, waarna we de veldweg links negeren. De stijgende weg blijven volgen tot op kruising in het gehucht Koulen. Hier gaan we naar links, richting Schin op Geul. Bij pand met huisnummer 2, gaan we rechtsaf, via “stegeltje” en volgen het voetpad door de weilanden richting Walem en Schaelsberg – kluis. Aan het einde van dit pad, bij geasfalteerde weg, gaan we rechts omhoog. We lopen nu door het gehucht Walem. Op de eerst volgende kruising (met kapel) gaan we linksaf richting Valkenburg en lopen langs de Waalheimer Farm. Op Y-splitsing rechts aanhouden (in feite rechtdoor). Na ongeveer een 600 meter, bij “versprongen kruising” met veldwegen (links staat een veldkruis met ernaast een bord van Natuurmonumenten “Genhoes”), gaan we rechtsaf. Aan het einde van deze onverharde weg, gaan we naar links over het fietspad. Bij het trafohuisje aan de overkant van de weg gaan we rechts omhoog, de Boschweg. Boven gekomen (aan het einde van de Boschweg) gaan we naar links, de Emmabergweg. Deze weg tot aan het einde blijven volgen. Aan het einde de drukke verkeersweg (Emmaberg) oversteken en linksaf, over het fietspad. Bij de eerstvolgende kruising, met ANWB-wegwijzer 2848-2, gaan we schuin rechts de onverharde weg in (rechts achter u ligt vleeshal Dorbeck). Deze weg daalt licht. Vervolgens nemen we de eerste weg naar rechts (bij wegwijzer) en lopen richting hoeve Heihof. Deze onverharde weg stijgt behoorlijk. Na het passeren van hoeve Heihof gaan we op de eerstvolgende T-splitsing naar links. Aan het einde van de Heijerveldweg gaan we rechtsaf onder het viaduct door. Alsmaar rechtdoor blijven lopen. Op de kruising met twee holle wegen gaan wij rechts voorbij plaatsnaambord Kleingenhout. Na een scherpe bocht naar links gaat deze weg over in een verharde weg. Putweg. Vervolgens bij wegkapel linksaf. Op de eerst volgende kruising rechts. Daarna meteen eerste weg linksf (Burg Kerckhoffsstraat) inlopen. U komt nu aan het eindpunt en tevens startpunt van deze wandeling. Wethouder Daamenplein.