Peter Mullensweg

Peter Mullens. Van hem is (nog) maar weinig bekend. Was zijn testament voldoende aanleiding om deze weg naar hem te vernoemen? De weg is vaak een doolhof voor post- en pakket- bezorgers. Een deel is doodlopend terwijl ook nog een stuk van de weg in het verlengde van de Burgemeester Kerckhoffsstraat ligt.

De Peter Mullensweg vanaf de Diepestraat richting Wethouder Daamenplein. Het eind van de Peter Mullensweg is doodlopend. (Zie plattegrond beneden voor de ligging van de straat. De weg hier weer gegeven in volgorde van A naar B. Van B naar C zijn de woningen en straat zichtbaar op de voorlaatste foto. Het stuk dat niet op plattegrond wordt weergegeven loopt bij B rechtdoor. Het doodlopend gedeelte van de Peter Mullensweg.  Klik op foto voor een vergroting)

Wat Peter Mullens betreft. Wij weten van een akte van testamentaire beschikking van P. Mullens gedateerd op 31 maart 1876, waarbij deze twee percelen bouwland vermaakt aan de kerkfabriek van Hulsberg  om uit de opbrengst daarvan jaarlijks jaargetijden voor hem en zijn overleden broers en zusters te doen houden, terwijl hij de rest van de opbrengst van die percelen vermaakt aan het burgerlijk armbestuur evenals een som van 1000 franken, waarvan de jaarlijkse opbrengst echter uitsluitend zal moeten worden besteed om brood uit te delen aan de armen van Arensgenhout tijdens het voorjaar.

De Peter Mullensweg vanaf Wethouder Daamenplein richting Diepestraat. (Zie plattegrond beneden voor de ligging van de straat. De foto’s zijn op volgorde gemaakt in de richting van B naar A. Klik op foto voor een vergroting)


Grotere kaart weergeven