Bestuur en Contactadres

Bestuurssamenstelling, contributie, bankrekeningnummer en secretariaat

De contributie bedraagt € 16 per jaar per gezin. Rekeningnummer: 1241.18.135
Voorzitter
Guy Coenen
Diepestraat 43
Vice-voorzitter
John Nordhausen
Ravensboschstraat 15
Penningmeester
Marleen Smitsmans
Diepestraat 39
Bestuurslid
Lei  Vliegen
Peter Mullensweg 13
Bestuurslid
Yvonne Neven
Achter de Smidse 13
Bestuurslid
Maurice Dezaire
Ravensboschstraat 59