Kloosterkapel Ravensbosch ‘parochiekerk’ van Arensgenhout

1960: Serenade fanfare Arensgenhout bgv 75 jaar klooster Ravensbosch

1960: Serenade fanfare Arensgenhout bgv 75 jaar klooster Ravensbosch

Er is steeds een sterke band geweest tussen de “paters en studenten van de Ravensbosj” (Paters Oblaten, missionarissen van de onbevlekte maagd Maria) en de inwoners van Arensgenhout. De bewoners van Arensgenhout kenden de paters en broeders alsook heel veel studenten en hun ouders bij naam. Familieleden die de bewoners van het klooster Ravensbosch bezochten mochten niet binnen de kloostermuren overnachten. Velen van hen vonden onderdak bij gezinnen in Arensgenhout. Want hoe goed het contact met de kloostergemeenschap Ravensbosch ook was er bleef een ‘zekere afstand’ met de bewoners van het klooster hun familieleden en de buren in de omgeving. Met de kloosterkapel, waar op zaterdagavond en zondagochtend een mis werd gehouden, had de gemeenschap Arensgenhouteen ‘eigen’ kerk. Dit tot ongenoegen van het kerkbestuur van de St. Clemensparochie te Hulsberg. Door de kerkgang van de inwoners van Arensgenhout naar de kloosterkapel liep het Hulsbergs kerkbestuur inkomsten mis uit de collectes die werden gehouden. Dit leidde in de jaren 50 van de vorige eeuw zelf tot een officiele briefwisseling tussen de Paters Oblaten, het Hulsbergs kerkbestuur en het bisdom Roermond. Op 15 mei 1952 werd in het Limburgsch Dagblad aandacht besteed aan deze kwestie. Vanaf de kansel werd medegedeeld dat de kapel van Ravensbosch toegankelijk zou zijn en blijven voor

1952: kapel Ravensbosch open voor inwoners Arensgenhout.

1952: kapel toegankelijk voor inwoners Arensgenhout

ouderen en zieken vanuit Arensgenhout. De praktijk was anders. Jong en oud bleef gewoon op zaterdagavond en/of zondagmorgen naar de kerk op Ravensbosj gaan. Men kon toen nog niet bevroeden dat 55 jaar na het decreet een Oblaat in de persoon van Gerard van der Beuken pastoor van de Hulsbergse St. Clemensparochie zou worden. De band tussen de bewoners van het klooster en Arensgenhout werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw en daarna gaandeweg zelfs opener. Heel wat Arensgenhoutenaren lieten er hun kinderen dopen en een enkeling huwde er zelfs.   

1970: Volop belangstelling van studenten en kerkgangers op de court na de jaarljkse voorjaarsmis van de fanfare
1970: volop belangstelling van studenten en kerkgangers op de court na de jaarljkse voorjaarsmis van de fanfare

Buurtvereniging De Vriendenkring hield regelmatig een activiteit binnen de kloostermuren van Ravensbosch. Jaarlijks op de agenda stond het paaseierenrapen voor de jeugd in de voortuin van het klooster. Bij slecht weer gebeurde dit binnen. Maar ook spellenmiddagen of een diavoorstelling werd er gehouden voor de leden van de buurtvereniging. Jaarlijks hield fanfare St. Clemens uit Arensgenhout er een ‘voorjaarsmis’ die muzikaal werd opgeluisterd. Ook werd er jarenlang een kerstviering georganiseerd waarbij de paters en de buurtvereniging als gastheren de kerkgangers trakteerden op kerstbrood. Deze druk bezochte viering werd op tweede kerstdag gehouden en muzikaal opgeluisterd door een ensemble van fanfare St. Clemens.

1986: Jaarlijks grote belangstelling voor kerstviering op tweede kerstdag.

1986: kerstviering op tweede kerstdag

De jeugd van Arensgenhout, die nog te jong was om te gaan stappen, nam graag deel aan de (carnavals)feesten op Ravensbosch. Het eerste carnaval op Ravensbosj werd gevierd in 1956. Vier jaar later, in 1960, werd onder de naam van De Boschuule een eigen carnavalsvereniging opgericht. Ook de toneelvoorstellingen die er werden gegeven door de studenten trok bezoekers vanuit Arensgenhout en omgeving. Op de voetbalvelden van het kloostercomplex werd regelmatig al dan niet georganiseerd gevoetbald door de jeugd en jongeren. Met 11 ha landbouwgrond in het bezit van de paters en broeders waren er ook zakelijke (belangen) relaties met de agrariërs vanuit de regio. Als laatst was het broeder Willy die als representant van de kloosterboerderij regionaal bekendheid genoot.

1985: Paaseieren rapen in de tuin van de paters door de jeugd van Arensgenhout.

1985: Paaseieren rapen in de tuin van het klooster.

Hoe sterk de band tussen Arensgenhout en de bewoners van klooster Ravensbosch was bleek ook tijdens de verkoop van het pand.
Zo werden de inwoners door de paters geinformeerd over de plannen tot de vestiging van een gehandicaptenhotel. Helaas gebeurde dit niet toen het gehandicaptenhotel een luchtbel bleek te zijn en men vervolgens het pand wilde verkopen voor de huisvestiging van asielzoekers. Dit leverde wel wat irritatie over en weer op maar daar bleef het dan ook bij. Er ontstond geen breuk tussen de inwoners van Arensgenhout en de paters Oblaten. De komst van asielzoekers was een deal tussen de paters, het college van B&W te Valkenburg en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Men had in Arensgenhout vooral bezwaar tegen het aantal asielzoekers dat zou worden gehuisvest. Ook vond men het niet erg fraai van de gemeente Valkenburg dat men wilde voldoen aan de opvangverplichting door de

1990: Spel- en kaartmiddag voor jong en oud

1990: Spel- en kaartmiddag voor jong en oud.

asielzoekers op een locatie te huisvesten die dichter bij Arensgenhout dan bij Valkenburg lag. Vanuit Arensgenhout werd de belangengroep klooster Ravensbosch opgericht. Bewust werd gekozen voor belangengroep en niet voor actiegroep. De gemeenteraad van Valkenburg kon men ervan overtuigen dat de Ravensbosch een slechte keuze zou zijn voor de gemeente, de inwoners van Arensgenhout en de asielzoekers zelf. Na dit succes hoopte de belangengroep ook een geschikte koper te vinden voor het klooster. Maar uiteindelijk hoefde dit niet omdat de paters zelf een koper hadden gevonden. In 1996 verhuisden de Oblaten naar het nieuwe klooster dat naast het oude pand was gebouwd.  Dit “Nieuwe Ravensbos” werd op 18 april 2006 overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De stichting RADAR. Een instelling die opvang biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. De paters en broeders Oblaten verlieten op deze dag Ravenbosch definitief.

1993: Broeder Willy in actie tijdens fokveedag in Schimmert.

1993: Broeder Willy tijdens een fokveedag in Schimmert.

Het is broeder Willy Gruntjens en pater G. van den Beuken die voor de oudere inwoners van Arensgenhout de herinneringen aan klooster Ravensbosch enigzins levend houden. Beiden zijn als laatsten der Oblaten nog aktief in de omgeving van Arensgenhout. Broeder Willy (Gruntjens) als pastoraal werker sinds 1989 in Zorgcentrum Op de Toren (tot 8 mei 2012) en in de Nuther woonkern Vaesrade. Pater G van den Beuken als voormalig pastoor van de St Clemensparochie in Hulsberg (1996 tot 2006) en werkende vanuit Valkenburg aan de Geul als regio-overste (Nederland en België) voor zijn congregatie Oblaten van Maria.

Vieren eeuwfeest klooster Ravensbosch

1985: op zondag 20 oktober 1985 werd op klooster Ravensbosch speciaal voor de kerkgangers en inwoners van Arensgenhout het eeuwfeest gevierd met eucharistieviering, receptie en een gezellig samenzijn.

Klik op foto’s voor een vergroting.
Door de tag klooster te gebruiken of binnen de site te zoeken op klooster krijgt u meer te zien en te lezen over de paters Oblaten te Ravensbosch.

 

1993: In de Geulrand nr 42 verwoorden een drietal inwoners de gevoelens van velen.
1993: In de Geulrand nr 42 verwoorden een drietal inwoners hun gevoelens.