Klooster Ravensbosch: mutifunctioneel tegen wil en dank

Klooster Ravensbosch: tot 1885 boerenerf Ravensbosch. Door de jaren heen hebben er mensen van verschillende pluimage gewoond. Niet alleen Franse, Duitse en Nederlandse paters, broeders en priesterstudenten. (De officiele benaming wisselde van nationaliteit in de loop der jaren. Zo droeg het klooster de naam St. Charles, Sankt Karl en Collegium Carolinum). Maar ook gedetineerden, gastarbeiders en soldaten vonden er een verblijf. Het klooster werd zelfs een hele tijd als fabriek gebruikt door Philips. Maar ook het bekende genezend medium Jomanda vond er onderdak. Maar wat en wie er ook woonden en welke officiele benamingen men er ook aan gaf het was, bleef en is voor velen nog steeds ‘gewoon’ klooster Ravenbosch.

1782 Geboortejaar van Eugene de Mazenod de stichter van de communiteit van de missionarissen Oblaten.
1816 Stichting communiteit van de Oblaten te Aix (Zuid Frankrijk).
1826 17 februari Paus Leo IIX geeft de naam Oblaten van Maria.
1861 21 mei Overlijden van Eugene de Mazenod.

1885 15 oktober De paters komen op Ravensbosch.
1895 5 mei De Duitse provincie wordt uitgeroepen.
1900 24 juli Inwijding kapel.
1935 15 oktober Missiehuis Ravensbosch 50 jaar.
1939 Sluiting school.
1940 Inkwartiering van de Duitse troepen.
1941 8 februari Ontruiming Ravensbosch.
1941 augustus Terug op Ravensbosch
1944 mei Radiofabriek Philips (van Aken naar Ravensbosch).
1944 september 17 bevrijding van Arensgenhout en Ravenbosch. Dit ging gepaard met hevig verzet en tanksalvo’s aan de Sittarderweg. (anna 2012 hoek Ravenbos/Diepestraat). Het klooster bleef gespaard.
1945 april Ravensbosch werd ingericht als interneringskamp voor 1000 vrouwen.
1945 mei Opstand vrouwen en verhuizing naar Kattebeek. Ignatiuscollege onder aan de Stoepertweg in Broekhem.
1945 Huisvesting gastarbeiders van de Staatsmijnen in de noord vleugel.
1948 mei 26 De gastarbeiders verhuizen naar De Dem in Hoensbroek.
1953 november Reunie van Nederlandse en Duitse provinciale raden.
1954 februari Ravensbosch, eigendom van de Nederlandse oblaten provincie.
1960 Viering 75 jaar Klooster Ravensbosch.
1963: Door afname van aantal studenten werd de in gang gezette samenwerking met het Bernardinuscollege in Heerlen uitgebreid tot HBS.
1967: Verder uitbreiding van de samenwerking met het Bernardinuscollege voor Havo en Atheneum volgde.
1972: Ravenbosch gaat verder als internaat. De opleidingen intern stoppen en worden buitenshuis gegeven. Behalve op het Bernardinus College kan men voor mavo terecht in Schimmert.
1978 juli 01 De laatste student vertrekt op Ravensbosch. Nog maar 20 Oblaten blijven achter in het kloostercompklex.
1978: Men gaat zich richten op bezinnings-, studie- of trainingsbijeenkomsten en groepsvakanties. Bij grote evenementen in de omgeving is de Motorbrigade van de Rijkspolitie van Driebergen er aanwezig. Een apart kontrakt is ondertekend met Huize Watersley (tehuis voor geestelijk gehandicapten) te Sittard en wel over het door vrijwilligers gerealiseerde gebouw in het groen achter de kloosterbouw gelegen. Het gebouw is bestemd voor vakanties van de bewoners van Huize Watersley.
1985 22 oktober Viering 100 jarig bestaan.
1994 Verhuizing paters naar nieuw klooster.
1996 Rodiger koopt Ravensbosch en vestigt er een stoeterij voor Friese paarden.
1997 Jomanda bezoekt Ravensbosch en huurt de kapel.
1999 Plaatsing vredespaal in de kapel tijdens huwelijks inzegening.
2001 15 okt Jomanda sticht op Ravensbosch bedevaartsoord “Maria Vrede”.
2006 18 apr De Oblaten verlaten definitief het “Nieuwe Ravensbos”  dat door de stichting RADAR wordt overgenomen.
2008: Ruimen van kloosterkerkhof en herbegrafenis op de algemene begraafplaats in Hulsberg op 27 september.
2009: Jomanda heeft Ravenbosch verlaten.

Klik op foto’s voor een vergroting. Door de tag klooster te gebruiken of binnen de site te zoeken op klooster krijgt u meer te zien en te lezen over de paters Oblaten te Ravensbosch en het kloostercomplex.