Ravensbosch: bouwen en verbouwen

Al enkele jaren waren de paters Oblaten, broeders en studenten in Zuid-Limburg toen zij in 1885 uit Frankrijk werden verbannen. Men stichtte toen op landgoed Ravensbosch hun belangrijkste en grootste vestiging. Het boerenerf Ravensbosch werd aangekocht en snel vergroot. Door de jaren heen werd het pand regelmatig onderhanden genomen voor onderhoud, aanbouw en verbouw.

Direct in het begin werd een Luiks architect in de arm genomen om de uitbreidingen en verbouwingen uit te tekenen. In 1890 werd een tweede verdieping gebouwd op de oostelijke vleugel van het huis, de studentenvleugel. Deze werd tegelijkertijd naar het noorden en naar het Klooster Ravensbosch rond 1900zuiden verlengd, tot een totale lengte van bijna 100 meter. Aan het zuidelijke einde van deze vleugel, die nog los bleef staan van de rest van het gebouwencomplex werd de grote eetzaal met de drie daarboven gelegen verdiepingen gebouwd. In 1892 werd de westelijke vleugel verbonden met het centrale gedeelte van het gebouw, het woonhuis van de voormalige hoeve Ravensbosch. In 1894 kon men 11 ha land erbij kopen, zodat men ook in de eigen middelen van bestaan zou kunnen voorzien. Daartoe was ook een nieuwe boerderij noodzakelijk. In 1899 kwamen deze gebouwen voor het gebruik gereed. Tussen al deze bedrijvigheid door was er echter een andere grote verandering doorgevoerd. De Franse periode werd gevolgd door de Duitse. De Nederlandse Oblaten zaten op Geerlingshof. Er werden dan ook opnieuw uitbreidingsplannen gemaakt, nu voor een nieuwe, grote kapel. Architect Peters uit Aken tekende een kapel in Romaanse stijl, van binnen en van buiten. Hoewel het interieur door latere schilderingen (Br. Hochkirchen, circa 1930) een geheel ander aanzien 1900: De kloosterkapel werd op 24 juni 1900 in gebruik genomen. kreeg, staat de kapel-kerk nu nog steeds in volle glorie op dezelfde plek als in 1900. De kapel werd op zondag 24 juni 1900 ingewijd door de toenmalige bisschop van Roermond Mgr Drehmans. In 1926 werd het klooster aangesloten op de grote waterleiding en in 1928 volgde elektrische stroom.
1945 vond een aanbouw plaats met kantine, theaterzaal en keuken ten behoeve van de huisvesting van gastarbeiders van de Staatsmijnen in de noord vleugel.
1946 augustus 25 In gebruikname sportveld en kantine. Aangelegd door de Staatsmijnen en bestemd voor het vermaak van de gastarbeiders.
1956 Bos voor het huis wordt een open park, de toegangswegen werden ruim en verhard. Er kwam een nieuw voetbalveld, een tennisveld, een speelplaats met daarop velden voor handbal, volleybal en basketbal. Van buitenaf werd de openheid extra glans gegeven met het wit verven van de grijze, grauw aandoende buitenmuren. Totaal vernieuwd werd ook de begraafplaats op eigen grondgebied van het klooster aangelegd 1900: De boomgaard en kapel achter het kloostercomplex rond 1890. Binnen het gebouwenkompleks werd alles wat los of vast zat vernieuwd, veranderd of aangepast. Van douche- en toiletruimtes tot slaapzalen, de recreatie-ruimtes, de kapel, de boerderij en de werkruimtes, alles werd in de loop der jaren aangepakt.
In 1978 werd achter het kloostercomplex in het groen door vrijwilligers een gebouw geplaatst dat bestemd werd voor vakanties van de bewoners van Huize Watersley (tehuis voor geestelijk gehandicapten) te Sittard.

Klik op de foto’s voor een vergroting.

Klik op foto’s voor een vergroting. Door de tag klooster te gebruiken of binnen de site te zoeken op klooster krijgt u meer te zien en te lezen over de paters Oblaten te Ravensbosch.