Gas laat lang op zich wachten

Arensgenhout krijgt in de eerste helft van de jaren zeventig aardgas. De aanleg van aardgas ging en gaat nog steeds doorgaans gepaard met  groot onderhoud of de reconstructie van een weg.  In Arensgenhout speelde ook nog de uitbreiding met de Burg Kerckhoffsstraat en de Kleingenhoutersteeg een belangrijke rol in het besluit tot de aanleg van gasleidingen in zowel Arensgenhout, Kleingenhout en op de Heihof. Nog niet helemaal duidelijk, maar wel aannemelijk, is dat ook klooster Ravensbosch gelijktijdig aardgas kreeg.De kern Hulsberg  werd al in 1956 aangesloten op het gasnet van Limagas. Net als bij de andere nutsvoorzieningen (elektriciteit en waterleiding) stapt ook nu  niet iedereen meteen over op het stoken met kolengas. In veel gezinnen bleven de hout-, kolen-, olie- en petroleumkachels alsook de allesbranders nog hun dienst doen. Niet zo zeer de prijs van het gas maar meer de kosten voor het vervangen van kooktoestellen, kachels en haarden weerhield velen om de stap naar stoken met (kolen)gas te zetten.

In 1956 werd het gas verkregen via gasleidingen vanaf de staatsmijn Emma in Hoensbroek. Kolengas als  bijproduct van de cokesfabricage. Door de naderende sluiting van de steenkolenmijnen (de staatsmijn Emma sloot in 1973) en de vondst van aardgas bij Slochteren vond eind 1966 een ombouw van de productie plaats van kolengas naar aardgas. Het was halverwege de tweede helft van de vorige eeuw dat de zogenaamde ‘witte vlekken’ werden voorzien van aardgas. De kernen Arensgenhout en Kleingenhout en Hoeve Heihof waren zo’n witte vlekken.  Hier heeft men dus  nooit op kolengas gestookt. De kosten werden onder andere betaald uit de reserves van de gemeente en Limagas.

Op 1 juli 1921 worden in de Limburger Koerier de plannen van gedeputeerde Staten van Limburg gepresenteerd om in een groot deel van Limburg gas uit de Staatsmijn Emma ter beschikking te stellen.  Het duurt tot 1932 alvorens wordt voorgesteld een NV Limagas op te richten voor de gasvoorziening in Limburg. Want alleen een bundeling zou de mogelijkheid bieden om kleinere gemeente te voorzien van gas uit steenkool.  Hulsberg was een van de eerste gemeenten die besloot om deel  te nemen. Tot aan de definitieve oprichting van een NV nam de Staatsmijnen het financiële risico van de gemeente voor haar rekening. De eerste plannen gingen niet verder dan de aanleg van gas vanaf het Station Valkenburg tot aan de Villa Leeuwenhorst (Ir Groothof) aan de Nieuwe Weg en het Jezuïetenklooster beneden aan de Stoepertweg (richting Arensgenhout). Destijds was dit grondgebied van de gemeente Hulsberg.  Het definitieve besluit tot toetreding  tot de op te richten Mij. NV Limagas werd door de raad genomen in de april vergadering in 1933 evenals het verlenen van een  concessie aan de Staatsmijnen om in het gebied rond het Station gas te distribueren. Door een gemeentelijke herindeling (annexatie)  op 1 oktober 1940 werd de gemeente Hulsberg gasloos. Dit bleef zo tot in 1956.