Nutsvoorzieningen

Tot de nutsvoorzieningen worden onder andere de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening gerekend. Vooral bij de nutsvoorzieningen stonden de kleine kernen achter in de rij. Eerst kwamen de meest rendabele gebieden aan de beurt. De uizondering op deze regel was alleen de aanleg van de waterleiding. 

n 1921 kreeg Arensgenhout elektriciteit geleverd via de Stroomverkoopmaatschappij, de voorloper van de Plem. In Kleingenhout gebeurde dit in 1948.

In 1926 kon eenieder in Arensgenhout en Kleingenhout beschikking over waterleiding. De waterputten verdwenen.

Tussen 1946 en 1950 krijgt een deel van Arensgenhout de beschikking over riolering. In 1956 krijgt Kleingenhout riolering. In 1962 volgt een tweede aanlegfase voor Arensgenhout. In 2009 werd de oude riolering in de Diepestraat en Kampstraat vervangen door een nieuwe. 

In 1956 kreeg Hulsberg aardgas. In Arensgenhout kwam het aardgas in de jaren zeventig. Het gebied waar Hulsberg tot 1940 kolengas had werd op 1 oktober van dat jaar door Valkenburg geannexeerd.