Kampstraat: Aan de ‘Camp’

De Kampstraat is een straat van middeleeuwse (of eerdere) oorsprong. Aan deze straat op het kruispunt met de Kleingenhoutersteeg lag bij het ontstaan van Arensgenhout een kleine bouwconcentratie. Samen met de woningen rondom het Wethouder Daamenplein (gebied tussen Ravensboschstraat en Peter Mullensweg) vormden zij de oorspronkelijke woonkern Arensgenhout. Op de kruising met de Kleingenhoutersteeg is het oorspronkelijke profiel van de straat en de oorspronkelijke kleine bebouwingsconcentratie duidelijk herkenbaar. Doordat niet de gehele zuidzijde van de Kampstraat is bebouwd is de open verbinding met het landschap, hetgeen kleine kernen typeerden, hier nog duidelijk voorhanden. Het oppervlaktewater stroomt via de Kampstraat het plateau van Schimmert af richting Kattebeek. Bij hevige langdurige regenval overstroomden in vroegere jaren de poelen in Arensgenhout en kon het gebeuren dat de Kampstraat blank kwam te staan. Niet voor niets werd in de Kampstraat en de Grote Steeg (nu Kleingenhoutersteeg tussen Kampstraat en Ravensboschstraat in) als eerste in Arensgenhout in 1946 riolering gelegd. In 2009 werd de capaciteit van de riolering in deze straat aanzienlijk vergroot. Er kwam een aparte afvoer voor het oppervlaktewater.

Kampstraat 7. Deze woning wordt als beeldbepalend omschreven vanwege de bouwmassa en de ligging (in zogenoemde langsrichting). Als bouwjaar wordt door de BAG-viewer (kadaster) 1900 genoemd. Waarschijnlijker is 1927. In dat jaar werd een vergunning afgegeven voor het vernieuwen van het pand en in 1928 en 1933 werd het nogmaals verbouwd. Omdat het om een vernieuwing ging mag duidelijk zijn dat hier al een pand lag. Op een kadastrale kaart uit 1811 staat op deze plek een L-vormig, met een bijna aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, agrarisch pand. Een hoeve danwel boerderijwoning/landbouwerswoning. Een pand typerend voor een kleine kern als Arensgenhout. Een (agrarisch) pand tegen de straat aangebouwd met een diep perceel waarbij de gronden er omheen in gebruik waren als huis- en fruitweiden. De huidige woning Kampstraat 7 werd naar alle waarschijnlijkheid in 1927 vernieuwd op (een deel van) de “fundamenten“ van de oude hoeve (boerderij-/landbouwerswoning) die er lag.

Kampstraat 19 t/m 25. Op een kadastrale kaart uit 1811 staan op deze plek al twee carréboerderijen ingetekend. De BAG-viewer geeft aan als bouwjaar van de huidige vier  panden  omstreeks 1800. De huidige panden worden als beeldbepalend omschreven vanwege de bouwmassa. De panden 23 en 25 beschikking over een nog bijna gave voorgevelindeling en gevelelementen. Alle panden tesamen vormen een aaneengesloten straatwand. De oorspronkelijke signatuur van de straat is hier dan ook nog duideljk herkenbaar. Links naast het pand Kampstraat 19 op de hoek met de Kleingenhoutersteeg lag vroeger een schuur gebouwd in 1935 en deel uitmakende van de er tegenover gelegen monumentale hoeve. Voor die tijd lag er een bouwwerk dat één geheel vormde met het pand Kampstraat 19. De schuur die er in 1935 lag werd vermoedelijk in de jaren vijftig weer afgebroken. In november 1930 werden de stallen achter het woonhuis nr 21-23 in de as gelegd. Een vijftal varkens en acht kippen kwamen hierbij om. In 1987 brandde een kamer op de bovenverdieping van pand nr 21 helemaal uit. Het pand Kampstraat 23 beschikte over twee naast elkaar gelegen poorten. De linkerpoort gaf toegang tot de omsloten binnenplaats van de hoeve en de rechterpoort verschafte toegang tot de schuur. In 1966 werd de schuur verbouwd tot bedrijfspand (beneden) met woonbestemming (boven): Kampstraat 25 dat de naam ’t Veersjpan kreeg. In 1967 werd dit pand dusdanig door een vrachtwagen geramd waardoor een groot gedeelte van de woning scheurde en onbewoonbaar werd. De vrachtwagen ramde een pilaar in de loods onder de woning waardoor het woongedeelte deels moest worden gesloopt en herbouwd. Op de kadastrale kaart uit 1811 staat achter het pand Kampstraat 19 de waterput ingetekend die er toen lag.

De drie panden (19 t/m 23) waren tot in de begin jaren dertig van de 20e eeuw eigendom van de burgemeestersfamilie a Campo. De landbouwerswoning (nr 23) en de twee er naast gelegen woningen werden in mei 1930 te koop aangeboden door de familie. In dezelfde periode als de verbouwing van de schuur tot woonhuis (2e helft van de jaren zestig) kreeg de landbouwerswoning (nr 23) een voordeur in de gevel aan de straatwand. In 1988 werd het pand Kampstraat 19 zo verbouwd dat het een heel ander front- en zijaanzicht kreeg. De voordeur verdween van de straatzijde en werd in de zijgevel geplaatst.

In 1929 werd door de gemeente Hulsberg grond aangekocht voor de verbreding van de Kampstraat daar waar mogelijk. Gelet op de oorsponkelijke bebouwing kon verbreding van de Kampstraat alleen maar tussen de Diepestraat en de Kleingenhoutersteeg (destijds Grote Steeg genoemd). Bijna gelijktijdig met de grondaankopen door de gemeente werd in 1930 het pand Kampstraat 12 gebouwd. Ook de poel die rechts naast dit pand lag werd toen door de gemeente aangekocht.

Halverwege de jaren zestig (1965) werd de woning Kampstraat 2 gebouwd. De overige panden aan de Kampstraat werden in de jaren zeventig gebouwd. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw kenmerkten uitbreidingen zich door minimale afstemming op de bestaande bouwstructuur. In die jaren verbreedt het straatprofiel zich in de kernen doordat deze ‘nieuwe’ woningen in tegenstelling tot de oude hoeves en boerderij-/landbouwerswoningen een voortuin krijgen.

Tegenover de monumentale panden Kamstraat 26 en 28 ligt langs de straat een gebied waar vroeger een waterpoel lag voor de opvang van overtollig regenwater. Op de kadastrale kaart uit 1811 wordt dit gebied aangeduid als ‘Camp’.  In 1963 kwam een directe verkeerseenheid (verbinding) tot stand tussen de Kampstraat en de Stoepertweg.

 

Kampstraat 9, 11 en 13 (Rijksmonument).
Kampstraat 20 (Rijksmonument)
Kampstraat 26 en 28. (Rijksmonument).

Klik op de foto’s voor een vergroting. Gebruik een Tag om meer te weten te komen over de Kampstraat en Beelbepalende panden (plekken) in Arensgenhout.

__________________________________________________________________

Bronnen: Bestemmingsplan Kleine Kernen gemeente Nuth, Weekblad Land van Valkenburg, Limburgs(ch) Dagblad, Dagblad De Limburger, Limburger Koerier, BAG Viewer Kadaster, Funda, gemeente-archief Hulsberg en een officiële kadastrale kaart uit 1811.

Niet altijd wordt in de geraadpleegde bronnen het zelfde bouwjaar gebruikt. Waar dit fors van elkaar afwijkt wordt de bron(nen) vermeld. Ook zIt er bij bouwwerken van recentere datum al eens een verschil van 1 jaar. DIt kan te maken hebben met welke datum de bron heeft gebruikt: van aanvraag, gereedkomen of bewonen. Indien een datum of andere gegevens onjuist zijn laat het met onderbouwing even weten: arensgenhout1955@gmail.com (Oude foto’s, films, krantenartikelen en andere wetenswaardigheden zijn van harte welkom).