Putweg aan de rand van een droog- en beekdal.

De Putweg is een straat van middeleeuwse (of eerdere) oorsprong. In de gemeentelijke begroting van 1956 worden gelden gereserveerd om in Kleingenhout riolering te leggen en de straten stofvrij te maken.

De Putweg is gelegen in de helling van het droogdal Kleingenhout. De weg heeft nog steeds een smal straatprofiel en volgt net zoals bij alle oude wegen de natuurlijke gesteldheid van het terrein. Het oppervlaktewater in de omgeving stroomt in de richting van de Putweg om zich vervolgens een weg te banen via het droogdal door het beekdal de Kattebeek in. Voor de komst van de waterleiding lag in het beekdalgebied een drinkwaterput. ’t Katteputje’ genoemd. Een put gemaakt aan een bron die lag in het beekdal. De namen Putweg, Putvoetpad en Putveld houden de herinneringen aan deze drinkwaterput levend.

Tegenover het monumentale pand Putweg 20 lag in vroegere jaren een waterpoel.

Typerend aan de kern is de ervaring van het diepe droogdal in het weiland voor de bebouwing. Duidelijk is te zien hoe dit overgaat in een beekdal, waar de functie van het gebied overgaat van agrarisch in bos. De oorspronkelijke bebouwing van Kleingenhout lag aan de Putweg, de Kleingenhoutersteeg en de Heihofweg. Dit vormde een halve cirkel rond het droogdal, dat een goede verbinding garandeerde tussen het plateau waarop Arensgenhout ligt en het beekdal richting Stoepert (Valkenburg). De bebouwing aan de Putweg bestaat uit een enkel historisch pand, aangevuld met woningen uit diverse perioden.

Putweg 4 en 6. Het pand Putweg 4 dat komt voor op de lijst Beeldbepalend Panden van de gemeente Nuth. Het pand staat op de lijst vanwege de bouwmassa, vrij gave gevels en gevelelementen. Met bijbehorende schuur met vakwerk. Volgens de BAG-viewer gebouwd in 1930.
Putweg 6 komt vreemd genoeg niet voor op de lijst. Het pand vormt sedert 1930 een geheel met Putweg 4. Hoewel je het niet zou zeggen als je het pand Putweg 6 ziet maar volgens de BAG-viewer (kadaster) werd dit pand omstreeks 1900 gebouwd en is daarmee van oorsprong ouder dan Putweg 4.

Putweg 10 en 12. Beeldbepalend vanwege bouwmassa, ligging, gevelindelingen en vakwerk. De BAG-viewer geeft als bouwjaar ook hier omstreeks 1900 aan. Op de kadastrale kaart uit 1811 is op deze plek eveneens een pand ingetekend wat in omvang en ligging aan straatwand gelijk is aan het huidige pand.
Putweg 18, 20 en 22. Rijksmonument.

 

 

Putweg 26. Hier lag tot 1963 een hoeve. Hoe oud de hoeve werd is moeilijk te zeggen. Vermoedelijk begin 1900 gebouwd. Zo treffen wij het pand niet aan op een plattegrond uit 1928 maar wel uit 1937. Natuurlijk blijft de vraag hoe betrouwbaar zijn deze niet kadastrale kaarten uit die tijd.

 

Putweg 3. Beeldbepalend herenhuis met topgeveltje boven middensegment.Typerend voor bepaalde stijlperiode (begin 20e eeuw), tevens vanwege ligging. Het bouwjaar van deze woning is 1930. Op dit moment in gebruik als manege Ravensbosch.
Op de kadastrale kaart uit 1811 staan aan de zuidzijde van de Putweg, gelegen voor het pand Putweg 3, twee boerderijen/boerderijwoningen ingetekend die de tand des tijds niet hebben overleefd. Zij werden halverweg de 20e eeuw afgebroken. De Putweg is nu alleen nog maar aan de noordzijde van de weg bebouwd. Omdat de bebouwing in de Putweg aan één kant van de weg staat kenmerkt zich het kleine gehucht door een open karakter. Er is sprake van een vrij ruim zicht en veel contact met het landschap. De horizon wordt bepaald door de snelweg A79, een hoogspanningsmast en de bebouwing aan de hoger gelegen Heihofweg waarbij direct in het oog springt deTiendschuur (’t Schuurke).

Klik op de foto’s voor een vergroting. Gebruik een Tag om meer te weten te komen over de Kampstraat en Beelbepalende panden (plekken) in Arensgenhout.

————————————————————————————
Bronnen: Bestemmingsplan Kleine Kernen gemeente Nuth, Weekblad Land van Valkenburg, Limburgs(ch) Dagblad, Dagblad De Limburger, Limburger Koerier, BAG Viewer Kadaster, Funda, gemeente-archief Hulsberg en een officiële kadastrale kaart uit 1811.

Niet altijd wordt in de geraadpleegde bronnen het zelfde bouwjaar gebruikt. Waar dit  fors van elkaar afwijkt wordt de bron(nen) vermeld. Ook zIt er bij bouwwerken van recentere datum al eens een verschil van 1 jaar. DIt kan te maken hebben met welke datum de bron heeft gebruikt:  van aanvraag, gereedkomen  of bewonen. Indien een datum of andere gegevens onjuist zijn laat het met onderbouwing even weten: arensgenhout1955@gmail.com (Oude foto’s, films, krantenartikelen en andere wetenswaardigheden zijn van harte welkom).