Arensgenhout onder stroom

Op maandag 21 augustus 1922 werd door de Stroomverkoopmaatschappij (voorloper van de PLEM) het laagspanningsnet van Arensgenhout onder stroom gezet. Twee jaar nadat de gemeente Hulsberg een besluit had genomen tot aanleg. Er werden in het begin slechts die gebieden voorzien van elektriciteit waarvan werd verwacht dat zij rendabel zouden zijn. De reden waarom het in het gehucht Kleingenhout  duurde tot eind 1948 voordat men werd aangesloten op het laagspanningsnet. Alle pogingen van de Kleingenhoutenaren vooraf ten spijt.  Klooster Ravensbosch werd in 1928 aangesloten op het laagspanningsnet. Op hoeve Heihof duurde het tot 1957 alvorens zij  werden aangesloten. Dit gebeurde onder de voorwaarde dat de familie Vossen zelf de palen moesten betalen.  Lees verder

Wegkruisen en kapellen

Arensgenhout telt twee wegkapelletjes en een zestal aan de openbare weg zichtbare kruisen. Tot 1971 lagen er zelfs drie wegkapelletjes.

Ieder wegkruis en iedere kapel heeft zijn eigen verhaal. Authentiek is wellicht het gevelkruis aan de Ravensboschstraat en het boomkruis aan de Stoepertweg. Door de tand des tijds, wegverbredingen of wegreconstructies en/of diefstal of vandalisme zijn de wegkruisen in Arensgenhout: verplaatst, vervangen of deels vernieuwd. Voor de twee wegkapellen geldt eigenlijk hetzelfde.

De wegkruisen en wegkapelletjes staan op de volgende plekken:

Kruis op de hoek Diepestraat-Mesweg
Kruis op de hoek Diepestraat –Peter Mullensweg
Kruis op de hoek Diepestraat Ravensbosch
Kruis aan de Sittarderweg (op de Aekster)
Kruis aan de Stoepertweg
Kruis aan de Ravensboschstraat

Wegkapel op het kruispunt Bosstraat, Ravensbos, Sittarderweg en Ravensboschstraat. Wegkapel op de T-splitsing Putweg-Heihofweg-Kleingenhoutersteeg in Kleingenhout

Op de hoek Diepestraat-Peter Mullensweg waar nu een kruis staat stond in het verleden een wegkapel.

Door beneden op de Tagged Wegkruisen en wegkapellen te klikken komt u meer te weten over de Arensgenhoutse kapellen en wegkruisen.

Indien u meer wilt weten over een bepaald wegkruis en of er meerdere pagina’s over een kruis of wegkapel zijn dan kunt u deze met de volgende opdracht in het zoekveld krijgen.

Wegkruis Diepestraat Mesweg zoekopdracht: Wegkruis 6336VWVS
Wegkruis Diepestraat Peter Mullensweg zoekopdracht: Wegkruis 6336VVXD
Wegkruis Diepestraat Ravensbos zoekopdracht: Wegkruis 6336VV6301
Wegkruis Sittarderweg zoekopdracht: Wegkruis 6301GC

Boomkruis Stoepertweg zoekopdracht: Boomkruis 6301WP
Gevelkruis Ravensboschstraat zoekopdracht: Gevelkruis 6336XG

Wegkapel Ravensbos Ravensboschstraat zoekopdracht: Wegkapel 6336XG6301 Wegkapel Kleingenhout Putweg: zoekopdracht: Wegkapel 6336PC
Wegkapel Diepestraat Peter Mullensweg zoekopdracht: Wegkruis 6336VVXD

Wegkruis door de jaren heen

Het wegkruis op de hoek Diepestraat Mesweg werd regelmatig onder handen genomen voor een opknapbeurt. In 1960 bij de reconstructie van de weg en het kruispunt werd het wegkruis enkele meters naar achteren geplaatst.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkruis 6336VWVS in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis.

 

 

Monumentale Mammoetboom

Vanaf de Sittarderweg is de kruin2012: Mammoetboom RavensboschIn het park van het voormalig klooster Ravensbosch, waar nu een gelijknamig stoeterij is gevestigd, staat een monumentale mammoetboom. Een beetje vreemd getagged onder Rijksmonumenten. De mammoetboom is geen rijksmonument maar komt wel voor op de lijst van monumentale bomen in Nederland.  De echte mammoetboom heet Sequoiadendron giganteum. Het is een reusachtige conifeer uit westelijk Noord-Amerka met een kaarsrechte stam. Aan de takken groeit blauwgroen loof in de vorm van korte naaldjes. De mammoetboom wordt in Amerika wel 100 m hoog, in Europa is 50 m ongeveer het maximum. Het meest opvallend is de zachte, rode, vezelige schors die een perfect werkende brandwerende laag rond de stam vormt. De boom werd omstreeks 1885 geplant op Ravensbosch en heeft een omvang van 5 meter en een hoogte van ruim 29 meter. Het is geen unieke maar wel een bijzondere boom. Behalve in het park van het voormalige klooster is de mammoetboom in de directe omgeving ook nog te zien in Aalbeek, Schimmert, Valkenburg en Broekhem.

Klik op de foto voor een vergroting.

Ravensbos boeit in alle jaargetijden

Het Ravensbos wordt opgenomen in tal van wandelroutes waaronder ook het Pieterpad.

De schoonheid van het Ravensbos hebben wij elders op deze site ook al beschreven. Steeds maar weer wordt de vraag gesteld waaraan dankt dit bos zijn naam. Ook voor de mensen van staatsbosbeheer, dat het Ravensbos in eigendom en beheer heeft is de herkomst van de naam een raadsel zo blijkt uit bijgaand artikel dat in 2011 in Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad verscheen. Het bos grenst overigens niet zoals omschreven in het artikel aan het buurtschap Houthem. Het Ravensbos wordt omgeven door de plaatsen Groot Haasdal, Broekhem en Arensgenhout. Lees verder

Ravensbosch: bouwen en verbouwen

Al enkele jaren waren de paters Oblaten, broeders en studenten in Zuid-Limburg toen zij in 1885 uit Frankrijk werden verbannen. Men stichtte toen op landgoed Ravensbosch hun belangrijkste en grootste vestiging. Het boerenerf Ravensbosch werd aangekocht en snel vergroot. Door de jaren heen werd het pand regelmatig onderhanden genomen voor onderhoud, aanbouw en verbouw.

Lees verder

Klooster Ravensbosch: mutifunctioneel tegen wil en dank

Klooster Ravensbosch: tot 1885 boerenerf Ravensbosch. Door de jaren heen hebben er mensen van verschillende pluimage gewoond. Niet alleen Franse, Duitse en Nederlandse paters, broeders en priesterstudenten. (De officiele benaming wisselde van nationaliteit in de loop der jaren. Zo droeg het klooster de naam St. Charles, Sankt Karl en Collegium Carolinum). Maar ook gedetineerden, gastarbeiders en soldaten vonden er een verblijf. Het klooster werd zelfs een hele tijd als fabriek gebruikt door Philips. Maar ook het bekende genezend medium Jomanda vond er onderdak. Maar wat en wie er ook woonden en welke officiele benamingen men er ook aan gaf het was, bleef en is voor velen nog steeds ‘gewoon’ klooster Ravenbosch. Lees verder

Kloosterkapel Ravensbosch ‘parochiekerk’ van Arensgenhout

1960: Serenade fanfare Arensgenhout bgv 75 jaar klooster Ravensbosch

1960: Serenade fanfare Arensgenhout bgv 75 jaar klooster Ravensbosch

Er is steeds een sterke band geweest tussen de “paters en studenten van de Ravensbosj” (Paters Oblaten, missionarissen van de onbevlekte maagd Maria) en de inwoners van Arensgenhout. De bewoners van Arensgenhout kenden de paters en broeders alsook heel veel studenten en hun ouders bij naam. Familieleden die de bewoners van het klooster Ravensbosch bezochten mochten niet binnen de kloostermuren overnachten. Velen van hen vonden onderdak bij gezinnen in Arensgenhout. Want hoe goed het contact met de kloostergemeenschap Ravensbosch ook was er bleef een ‘zekere afstand’ met de bewoners van het klooster hun familieleden en de buren in de omgeving. Met de kloosterkapel, waar op zaterdagavond en zondagochtend een mis werd gehouden, had de gemeenschap Arensgenhouteen ‘eigen’ kerk. Dit tot ongenoegen van het kerkbestuur van de St. Clemensparochie te Hulsberg. Lees verder

Wegkruis Diepestraat – Mesweg

Aanziet het kruis, aanbidt het niet, aanbidt den Heer wiens beeld gij ziet. Zo luidt de tekst bij het smeedijzeren wegkruis op de hoek Diepestraat Mesweg. Het vermoeden bestaat dat het wegkruis op de kruising Mesweg – Diepestraat in Arensgenhout rond 1890 geplaatst is. Het wegkruis onderging regelmatig een opknapbeurt.

Klik op foto voor een vergroting
Lees verder

Herdenkingskruis Op de Aekster

Verscholen tussen het groen in de berm aan de Sittarderweg staat dit stenen wegkruis als herinnering aan een noodlottig ongeval op 10 augustus 1889. Overigens is het stenen kruis niet zo oud. In 1985/1986 verdween het orginele ijzeren kruis. Meegenomen door onbekenden. De vraag is nam men het kruis mee om te verkopen als oud ijzer of om het elders een ‘waardige’ plek te geven.

Volgens het opschrift overleed op dinsdag 10 oktober 1889 op deze plek Schimmertenaar Pieter Klinkenberg op 38 jarige leeftijd. Deze datum is echter niet juist. Pieter Klinkenberg verongelukte op zaterdag 10 augustus om 10 uur in de ochtend op deze plek. Hoe men aan de datum 10 oktober 1989 komt is niet duidelijk.

Elders op deze site kunt u meer lezen over dit en het oude herdenkingskruis op de Aekster aan de Sittarderweg en over de juistheid van de sterfdag van Pieter Klinkenberg.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkruis 6301GC in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie dit wegkruis.

Klik op de foto voor een vergroting.