1982: Nuth en niet Hulsberg

Na decennia lange discussies en plannenmakerij vindt op 1 januari 1982 een grootschalige gemeentelijke herindeling in Zuid Limburg plaats. Arensgenhout wordt bij Nuth gevoegd. Hoewel nog steeds wordt gesproken over Arensgenhout-Hulsberg is dit niet juist. Correct is:  Arensgenhout-Nuth. Het Heierveld (Hoeve Heihof) wordt bij deze herindeling aan het grondgebied van Valkenburg toegevoegd. Twee maanden voor de officiele datum van deze gemeentelijke herindeling vindt er een eerste grenscorrectie plaats aan de rand van Arensgenhout. De woningen op de hoek Ravensbos-Diepestraat gaan over naar de gemeente Nuth. Camping De Bron  wordt volledig Valkenburg. De grens tussen Arensgenhout en Valkenburg wordt het midden van de wegen Ravensbos/Sittarderweg en de overgang van de Kampstraat naar de Stoepertweg ter hoogte van de kruising met de onverharde Kleingenhouterweg. Dit blijkt echter niet werkbaar en er volgt een nieuwe grenscorrectie waarbij de wegen Sittarderweg/Ravensbos volledig overgaan in handen van de gemeente Valkenburg en een deel van de Stoepertweg vanaf de Kampstraat tot aan de splitsing met de Sittarderweg (bij Camping De Bron) wordt Nuth. De benaming Kleingenhout verdwijnt. Het duurt tot eind jaren tachtig begin jaren negentig voordat Kleingenhout weer erkend wordt als een kleine zelfstandige kern en een eigen plaatsnaambord krijgt. Lees verder

Anti-annexatieoptocht 1932

Op zondag 29 mei 1932 nam de Jonkheid van Arensgenhout deel aan een grote anti-annexatieoptocht. Een protestoptocht tegen de zoveelste poging van Valkenburg om een deel van de voormalige gemeente Hulsberg in te lijven. Het grondgebied van Hulsberg reikte tot aan de Reinaldstraat. Zelfs een aantal van de woningen in deze straat viel bestuurlijk onder Hulsberg. De Arensgenhoutse Jonkheid bouwde voor deelname aan de optocht op een wagen een molen. Op het dak van de molen stond geschreven: ‘Hadt je me maar’. Hiermee doelde men op de Hulsbergse gebieden die Valkenburg wilde annexeren. Deze gebieden stonden op de wieken van de molen,. Het betrof de Nieuweweg, St. Ignatiuscollege (onderaan de Stoepertweg), Station Valkenburg en de Wehryweg. De wagen werd getrokken door vier paarden. Vertrokken werd vanaf de achterkant van de boerderij Kampstraat 13 in Arensgenhout richting het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein in Hulsberg. De boerderij was de woning van burgemeester A. Kerckhoffs van Hulsberg. Aan de achterkant van de boerderij, de huidige Kleingenhoutersteeg 1, lag een schuur van de hoeve.

Voor het gemeentehuis volgde niet alleen de opstelling maar werden de deelnemers ook toegesproken door burgemeester Kerckhoffs. Alle plaatselijke vereniging namen deel aan deze protestoptocht. Fanfare St. Caecilia uit Hulsberg zorgde voor de muzikale opluistering van de tocht. Voor het Station van Valkenburg, ook Hulsbergs grondgebied, werd de anti-annexatie-optocht ontbonden.

Lees verder