Putweg aan de rand van een droog- en beekdal.

De Putweg is een straat van middeleeuwse (of eerdere) oorsprong. In de gemeentelijke begroting van 1956 worden gelden gereserveerd om in Kleingenhout riolering te leggen en de straten stofvrij te maken.

De Putweg is gelegen in de helling van het droogdal Kleingenhout. De weg heeft nog steeds een smal straatprofiel en volgt net zoals bij alle oude wegen de natuurlijke gesteldheid van het terrein. Het oppervlaktewater in de omgeving stroomt in de richting van de Putweg om zich vervolgens een weg te banen via het droogdal door het beekdal de Kattebeek in. Voor de komst van de waterleiding lag in het beekdalgebied een drinkwaterput. ’t Katteputje’ genoemd. Een put gemaakt aan een bron die lag in het beekdal. De namen Putweg, Putvoetpad en Putveld houden de herinneringen aan deze drinkwaterput levend.

Tegenover het monumentale pand Putweg 20 lag in vroegere jaren een waterpoel.

Typerend aan de kern is de ervaring van het diepe droogdal in het weiland voor de bebouwing. Duidelijk is te zien hoe dit overgaat in een beekdal, waar de functie van het gebied overgaat van agrarisch in bos. De oorspronkelijke bebouwing van Kleingenhout lag aan de Putweg, de Kleingenhoutersteeg en de Heihofweg. Dit vormde een halve cirkel rond het droogdal, dat een goede verbinding garandeerde tussen het plateau waarop Arensgenhout ligt en het beekdal richting Stoepert (Valkenburg). De bebouwing aan de Putweg bestaat uit een enkel historisch pand, aangevuld met woningen uit diverse perioden. Lees verder

Kampstraat: Aan de ‘Camp’

De Kampstraat is een straat van middeleeuwse (of eerdere) oorsprong. Aan deze straat op het kruispunt met de Kleingenhoutersteeg lag bij het ontstaan van Arensgenhout een kleine bouwconcentratie. Samen met de woningen rondom het Wethouder Daamenplein (gebied tussen Ravensboschstraat en Peter Mullensweg) vormden zij de oorspronkelijke woonkern Arensgenhout. Op de kruising met de Kleingenhoutersteeg is het oorspronkelijke profiel van de straat en de oorspronkelijke kleine bebouwingsconcentratie duidelijk herkenbaar. Doordat niet de gehele zuidzijde van de Kampstraat is bebouwd is de open verbinding met het landschap, hetgeen kleine kernen typeerden, hier nog duidelijk voorhanden. Het oppervlaktewater stroomt via de Kampstraat het plateau van Schimmert af richting Kattebeek. Bij hevige langdurige regenval overstroomden in vroegere jaren de poelen in Arensgenhout en kon het gebeuren dat de Kampstraat blank kwam te staan. Niet voor niets werd in de Kampstraat en de Grote Steeg (nu Kleingenhoutersteeg tussen Kampstraat en Ravensboschstraat in) als eerste in Arensgenhout in 1946 riolering gelegd. In 2009 werd de capaciteit van de riolering in deze straat aanzienlijk vergroot. Er kwam een aparte afvoer voor het oppervlaktewater. Lees verder

’t Schuurke: van tiendschuur naar hoeve

Het Schuurke (de Guascoschuur) aan de Heihofweg 1.  Dit pand  werd omstreeks 1775 als tiendschuur gebouwd door de familie De Guasco uit Valkenburg. De pachters moesten het tiende gedeelte van de oogst afstaan aan de landeigenaar (De Guasco) als pacht. De ‘huur’ werd in deze schuur opgeslagen. Door de jaren heen werd de tiendschuur tal van malen verbouwd tot de boerderij die het nu is. Lees verder

Diepestraat 16 en 20

Diepestraat 20 en 16 zijn twee beeldbepalende boerderijen. De hoeve Diepestraat 20 stond rond 1760 bekend als de Frisschenhof. Deze Frisschenhof staat centraal in een van de verhalen over de Bokkenrijders. In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 januari 1760 worden de bewoners van de hoeve overvallen. Twee bewoners overleden nog geen jaar later aan de gevolgen van de mishandelingen in die bewuste winternacht. Dat de Bokkenrijders ooit bestaan hebben als criminele organisatie wordt betwijfeld. De diefstallen en overvallen die aan hen worden toegeschreven hebben wel plaats gevonden. Zo ook de overval in 1760. Lees verder

Café Speetjens

In 1909 werd aan de Ravensboschstraat 2 (hoek Diepestraat) door de familie Geilekerken-Becker een café gebouwd en geopend. In 1924 wordt het pand overgenomen door schoonzoon Pie van der Broeck. Rond 1930 gaat het  café in exploitatie over aan de fam. Frans Speetjens-Geilekerken. Zestig jaar na opening in 1969 sluit het  café  haar deuren. In 1978 krijgt het pand witte gevels.

Klik op foto voor een vergroting.

Arensgenhout financieel centrum van Hulsberg

Van 1932 tot 1958 was Arensgenhout het financiële centrum van de gemeente Hulsberg. Aan huis (Ravensboschstraat 38) verzorgden Guillaume Kerckhoffs – Kissels tot 1952 en daarna zijn zoon Hub Kerckhoffs tot 1958 in de functie van kassier de financiele dienstverlening van de plaatselijke Boerenleenbank. Daarna kwam er een fulltime kassier en werd de Boerenleenbank gevestigd aan de Schoolstraat 6 in Hulsberg. Lees verder

Café Van Oppen / Hoekstra

In 1905 werd café Van Oppen geopend. De eigenaar had tegenover zijn café een Smederij (Smidse) liggen. In het café werd op zondag 17 juni 1934 fanfare St. Clemens opgericht. Eind 1949 begin 1950 werd het pand verbouwd en kreeg een heel ander aanzicht. Omstreeks 1973 werd het café gesloten.  Deze horecagelegenheid werd lange tijd, tot aan de sluiting gehuurd en geëxploiteerd door de familie Hoekstra. Onder deze naam was het café ook bij velen bekend.
Klik op de foto voor een vergroting.