De Romeinen in en rond Arensgenhout

Romeinen in en rond Rustpunt SteenlandTussen 54 voor en 406 na Christus was Limburg een onderdeel van het Romeinse Rijk. De bloeiperiode was tussen 50 en 250 na Christus. Het Romeinse Rijk was goed georganiseerd op het gebied van rechtspraak, oorlogsvoering, transport, economie, landbouw en architectuur. Romeinse steden in deze streek waren Tongeren, Maastricht, Heerlen en Aken waar onder andere tempels, badhuizen, markten en bestuursgebouwen waren. Een grote straatweg, de Via Belgica, liep vanaf de Kanaalkust via Maastricht, Broekhem, Valkenburg en Walem naar Heerlen en Keulen. Aan onverharde zijwegen lag een groot aantal Romeinse villa’s, zoals het villacomplex Steenland aan de Diepestraat in Arensgenhout. Hier lagen in de Romeinse tijd al twee kruisende wegen. Bij het voormalige klooster Ravensbosch lag vermoedelijk een Romeinse begraafplaats. Wat alle Romeinse villa’s en bijgebouwen ten zuid – zuidwesten van Steenland gemeen hadden was dat ze allen lagen in het Ravensbos.

Op de plek waar nu een archeologisch rustpunt is ingericht op de hoek Diepestraat – Provincialeweg zijn in het verleden bewoningsporen uit de IJzertijd en Volle Middeleeuwen gevonden. Bij dit archeologisch rustpunt kan men zien op welke plekken in de omgeving archeologische vondsten zijn gedaan. Op geen enkele locatie zijn de vondsten visueel zichtbaar. De vindplaatsen werden wel een of meerdere keren onderzocht en wetenschappelijk beschreven. Maar zij werden na onderzoek weer bedekt met een laag grond. Door de jaren (eeuwen) heen bleef er door onder andere landbewerking en schatzoekers weinig over van de Romeinse villa’s en bijgebouwen.

Nog steeds zegt de eigenaar van het Ravensbos regelmatig amateurarcheologen en schatzoekers met hun detectors in het gebied aan te treffen. Zij speuren door het hele bos en vooral in de buurt van de bekende locaties. Het is overigens niet alleen een illegale onderneming maar bovendien niet ongevaarlijke omdat in het Ravensbos aan het eind van de tweede wereldoorlog de Duitsers hier hevig verzet boden en heel wat munitie net onder het maaiveld verdween. Staatbosbeheer zegt er alles aan te doen de gelukzoekers te weren.

A Archeologisch rustpuntBij het archeologisch rustpunt is een grote cirkel te zien met een diameter van 9 meter. Deze cirkel is belegd met uitgefreesde Cortenstalen delen in diverse diktes. Op deze uitgefreesde stalen delen zijn 3 stalen zuilen met informatieborden geplaatst. Het ‘kunstwerk’dat in 2010 werd geplaatst stelt een plattegrond voor van de omgeving, met wegenstructuur, met de loop van de Geul, met bebouwde gebieden en bebossing. De ligging van zestien in de omgeving gevonden Romeinse villacomplexen is aangegeven met ronde messing plaatjes. Ter oriëntatie zijn de omliggende gemeenten, die in de middeleeuwen ontstonden, ook weergegeven op rechthoekige messing gegraveerde plaatjes.

Mogelijk is dat Ravensbos (Coraxbos in het Romeins) zijn naam dankt aan de aanwezigheid van de Romeinse villa’s. Kijk hiervoor op de webpagina: Ravensbos boeit in alle jaargetijden. Lees verder

Wegkruis Diepestraat – Mesweg

Aanziet het kruis, aanbidt het niet, aanbidt den Heer wiens beeld gij ziet. Zo luidt de tekst bij het smeedijzeren wegkruis op de hoek Diepestraat Mesweg. Het vermoeden bestaat dat het wegkruis op de kruising Mesweg – Diepestraat in Arensgenhout rond 1890 geplaatst is. Het wegkruis onderging regelmatig een opknapbeurt.

Klik op foto voor een vergroting
Lees verder

Wegkruis Diepestraat – Peter Mullensweg

Op de hoek Diepestraat – Peter Mullensweg staat een wegkruis. Tot 1971 stond op deze plek een wegkapel. Buurtvereniging De Vriendenkring had zich ten doel gesteld de kapel te restaureren.  Helaas is dit niet gelukt. Na de sloop van de kapel werd er door de toenmalige gemeente Hulsberg op die plek het huidige kruisbeeld geplaatst. Een houten kruisbeeld en houten corpus. Het kruis is uitgevoerd in een zogeheten vliegermodel.

 

Klik op foto voor een vergroting.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkruis 6336VVXD in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis en de wegkapel die er heeft gestaan..

 

Wegkruis Diepestraat Ravensbos

In 1950 werd door de familie Roeden op de hoek Diepestraat Ravensbos een kruis geplaatst uit dankbaarheid. Elders op deze site leest u hier meer over.

Klik op de foto voor een vergroting.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkruis 6336VV6301 in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis.

 

Wegkruis van hout naar steen

Tussen 1985 en 1995 werd het houten wegkruis op de hoek Diepestraat – Ravensbos vervangen door een stenen exemplaar. Het corpus van het oude kruisbeeld werd aan het nieuwe stenen bevestigd. Deze foto werd gemaakt in april 1995.

 

Klik op de foto voor een vergroting.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkruis 6336VV6301 in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie

 

 

Wegkruis kreeg opknapbeurt

In 1978 werd de Sittarderweg en Ravensbos opgeknapt. Het wegkruis op de hoek met de Diepestraat werd toen deels hersteld en deels verniewd. Het kruis met corpus kreeg een opknapbeurt terwijl de sokkel werd vernieuwd. Aan weerszijde van de sokkel werd een bloembak gemetseld.
De ruimte voor het wegkruis werd voorzien van klinkers. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de gemeente Hulsberg.
Klik op de foto’s voor een vergroting.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkruis 6336VV6301 in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie

Pentekening wegkapel

Deze prachtige pentekening van de wegkapel hoek Diepestraat – Peter Mullensweg werd gemaakt door Henk Branje. De in 1955 opgerichte buurtvereniging De Vriendenkring had zich onder andere ten doel gesteld deze in verval geraakte wegkapel te restaureren. Het is er nooit van gekomen. De kapel werd in 1971 afgebroken en een wegkruis herrees. op deze plek. Een plan dat al dateerde vanaf 1968.

De kapel zou zijn gebouwd in opdracht van een mejuffrouw Nuchelmans. Woonachtig geweest op de hoeve aan de Diepestraat 10. De kapel staat ingetekend op een landkaart uit 1842. Dit in tegenstelling tot een kaart uit 1830. Hiermee is (nog) niet onomstotelijk vastgesteld dat de kapel tussen 1830 en 1842 werd gebouwd.

Opgemerkt moet worden dat er nooit een weg of pad kort voorlangs deze kapel heeft gelegen. Ook de Diepestraat rechts van de wegkapel heeft nooit zo dicht aan de kapel gelegen als op de tekening wordt weergegeven.

Klik op de pentekening voor een vergroting.

Door alleen Wegkruis 6336VVXD in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis en de wegkapel die er heeft gestaan..