De Romeinen in en rond Arensgenhout

Romeinen in en rond Rustpunt SteenlandTussen 54 voor en 406 na Christus was Limburg een onderdeel van het Romeinse Rijk. De bloeiperiode was tussen 50 en 250 na Christus. Het Romeinse Rijk was goed georganiseerd op het gebied van rechtspraak, oorlogsvoering, transport, economie, landbouw en architectuur. Romeinse steden in deze streek waren Tongeren, Maastricht, Heerlen en Aken waar onder andere tempels, badhuizen, markten en bestuursgebouwen waren. Een grote straatweg, de Via Belgica, liep vanaf de Kanaalkust via Maastricht, Broekhem, Valkenburg en Walem naar Heerlen en Keulen. Aan onverharde zijwegen lag een groot aantal Romeinse villa’s, zoals het villacomplex Steenland aan de Diepestraat in Arensgenhout. Hier lagen in de Romeinse tijd al twee kruisende wegen. Bij het voormalige klooster Ravensbosch lag vermoedelijk een Romeinse begraafplaats. Wat alle Romeinse villa’s en bijgebouwen ten zuid – zuidwesten van Steenland gemeen hadden was dat ze allen lagen in het Ravensbos.

Op de plek waar nu een archeologisch rustpunt is ingericht op de hoek Diepestraat – Provincialeweg zijn in het verleden bewoningsporen uit de IJzertijd en Volle Middeleeuwen gevonden. Bij dit archeologisch rustpunt kan men zien op welke plekken in de omgeving archeologische vondsten zijn gedaan. Op geen enkele locatie zijn de vondsten visueel zichtbaar. De vindplaatsen werden wel een of meerdere keren onderzocht en wetenschappelijk beschreven. Maar zij werden na onderzoek weer bedekt met een laag grond. Door de jaren (eeuwen) heen bleef er door onder andere landbewerking en schatzoekers weinig over van de Romeinse villa’s en bijgebouwen.

Nog steeds zegt de eigenaar van het Ravensbos regelmatig amateurarcheologen en schatzoekers met hun detectors in het gebied aan te treffen. Zij speuren door het hele bos en vooral in de buurt van de bekende locaties. Het is overigens niet alleen een illegale onderneming maar bovendien niet ongevaarlijke omdat in het Ravensbos aan het eind van de tweede wereldoorlog de Duitsers hier hevig verzet boden en heel wat munitie net onder het maaiveld verdween. Staatbosbeheer zegt er alles aan te doen de gelukzoekers te weren.

A Archeologisch rustpuntBij het archeologisch rustpunt is een grote cirkel te zien met een diameter van 9 meter. Deze cirkel is belegd met uitgefreesde Cortenstalen delen in diverse diktes. Op deze uitgefreesde stalen delen zijn 3 stalen zuilen met informatieborden geplaatst. Het ‘kunstwerk’dat in 2010 werd geplaatst stelt een plattegrond voor van de omgeving, met wegenstructuur, met de loop van de Geul, met bebouwde gebieden en bebossing. De ligging van zestien in de omgeving gevonden Romeinse villacomplexen is aangegeven met ronde messing plaatjes. Ter oriëntatie zijn de omliggende gemeenten, die in de middeleeuwen ontstonden, ook weergegeven op rechthoekige messing gegraveerde plaatjes.

Mogelijk is dat Ravensbos (Coraxbos in het Romeins) zijn naam dankt aan de aanwezigheid van de Romeinse villa’s. Kijk hiervoor op de webpagina: Ravensbos boeit in alle jaargetijden. Lees verder

Ravensbos boeit in alle jaargetijden

Het Ravensbos wordt opgenomen in tal van wandelroutes waaronder ook het Pieterpad.

De schoonheid van het Ravensbos hebben wij elders op deze site ook al beschreven. Steeds maar weer wordt de vraag gesteld waaraan dankt dit bos zijn naam. Ook voor de mensen van staatsbosbeheer, dat het Ravensbos in eigendom en beheer heeft is de herkomst van de naam een raadsel zo blijkt uit bijgaand artikel dat in 2011 in Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad verscheen. Het bos grenst overigens niet zoals omschreven in het artikel aan het buurtschap Houthem. Het Ravensbos wordt omgeven door de plaatsen Groot Haasdal, Broekhem en Arensgenhout. Lees verder

Ravensbos, Natuurgebied (Hellingbos)

Vlak bij Arensgenhout, ligt het Ravensbos. Het Ravensbos is een hellingbos met vijvers, beekjes en watervalletjes. De steile hellingen met zijn bijzondere flora en fauna zijn een uitdaging voor iedere wandelaar. Midden in het bos lijkt het drukke leven ver weg, terwijl Valkenburg slechts op loopafstand ligt. Door het bos loopt ook het Pieterpad, de lange afstandwandeling van Pieterburen in Groningen naar de St. Pietersberg in Maastricht. Lees verder