Ravensbosch: bouwen en verbouwen

Al enkele jaren waren de paters Oblaten, broeders en studenten in Zuid-Limburg toen zij in 1885 uit Frankrijk werden verbannen. Men stichtte toen op landgoed Ravensbosch hun belangrijkste en grootste vestiging. Het boerenerf Ravensbosch werd aangekocht en snel vergroot. Door de jaren heen werd het pand regelmatig onderhanden genomen voor onderhoud, aanbouw en verbouw.

Lees verder

Klooster Ravensbosch: mutifunctioneel tegen wil en dank

Klooster Ravensbosch: tot 1885 boerenerf Ravensbosch. Door de jaren heen hebben er mensen van verschillende pluimage gewoond. Niet alleen Franse, Duitse en Nederlandse paters, broeders en priesterstudenten. (De officiele benaming wisselde van nationaliteit in de loop der jaren. Zo droeg het klooster de naam St. Charles, Sankt Karl en Collegium Carolinum). Maar ook gedetineerden, gastarbeiders en soldaten vonden er een verblijf. Het klooster werd zelfs een hele tijd als fabriek gebruikt door Philips. Maar ook het bekende genezend medium Jomanda vond er onderdak. Maar wat en wie er ook woonden en welke officiele benamingen men er ook aan gaf het was, bleef en is voor velen nog steeds ‘gewoon’ klooster Ravenbosch. Lees verder

Kloosterkapel Ravensbosch ‘parochiekerk’ van Arensgenhout

1960: Serenade fanfare Arensgenhout bgv 75 jaar klooster Ravensbosch

1960: Serenade fanfare Arensgenhout bgv 75 jaar klooster Ravensbosch

Er is steeds een sterke band geweest tussen de “paters en studenten van de Ravensbosj” (Paters Oblaten, missionarissen van de onbevlekte maagd Maria) en de inwoners van Arensgenhout. De bewoners van Arensgenhout kenden de paters en broeders alsook heel veel studenten en hun ouders bij naam. Familieleden die de bewoners van het klooster Ravensbosch bezochten mochten niet binnen de kloostermuren overnachten. Velen van hen vonden onderdak bij gezinnen in Arensgenhout. Want hoe goed het contact met de kloostergemeenschap Ravensbosch ook was er bleef een ‘zekere afstand’ met de bewoners van het klooster hun familieleden en de buren in de omgeving. Met de kloosterkapel, waar op zaterdagavond en zondagochtend een mis werd gehouden, had de gemeenschap Arensgenhouteen ‘eigen’ kerk. Dit tot ongenoegen van het kerkbestuur van de St. Clemensparochie te Hulsberg. Lees verder

Ravensbos “A story to tell”

Deze site bevat foto’s en verhalen over klooster Ravensbos (Ravensbosch), het klein seminarie van de Paters Oblaten OMI bij Arensgenhout in Limburg. Meer dan een halve eeuw hebben daar jongens en paters een korte of lange tijd van hun leven doorgebracht. Ravensbos roept herinneringen op, emoties. Klik op foto om door te gaan naar eigen website.

Stoeterij Ravensbos

Stoeterij Ravensbos is een fokkerij van Friese paarden. Gevestigd in het voormalige ‘oude’ klooster van de Paters Oblaten OMI (Onbevlekte Maagd Maria) aan de Ravenbos 1 in Valkenburg op de grens met Arensgenhout. Klik op foto om door te gaan naar eigen website.

Radar

Wonen en dagbesteding voor cliënten met autisme van de Stichting Radar in het voormalige ‘nieuwe’ klooster van de Paters Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (OMI) aan de Ravensbos 1a in Valkenburg. Op de grens met Arensgenhout. Klik op foto om door te gaan naar eigen website.

Ravenbosch Centrum Alternatieve Geneeswijze

Tussen 1997 en 2009 haalt (Klooster) Ravensbosch regelmatige de regionale en landelijke dagbladen door de aanwezigheid van ’s lands bekendste medium Jomanda (Johanna (Joke) Wilhelmina Petronella Damman). Zij sticht een bedevaartsoord in de kloosterkapel. De healings zijn volgens haar maar bijzaak. De hand van God leidde haar volgens eigen zeggen naar Arensgenhout. De altaren achter het hoofdaltaar, waar voorheen door de paters Oblaten de H. Missen werden gehouden, kwamen vol te staan met beeldjes en brandende kaarsen. Lees verder

Paters Ravensbosch herbegraven

Op 27 september 2008 vond de herbegrafenis plaats van de 52 paters en broeders van klooster Ravensbosch die tussen 1940 en 2001 ‘dachten’ hun laatste rustplaats gevonden te hebben op het kloosterkerkhof. In de St Clemenskerk te Hulsberg werd een eucharistieviering gehouden met aansluitend de inzegening van de nieuwe graven op de algemene begraafplaats aan de Wissengrachtweg in Hulsberg. De laatste paters en broeders verlieten Ravensbosch. Wat nu nog rest in Arensgenhout is een voormalig kloostergebouw en de herinneringen die ook levend worden gehouden door deze en andere sites. Lees verder

Gezellenhuis Ravensbosch

Na de oorlog werd een gedeelte van klooster Ravensbosch gebruikt voor de huisvesting van gastarbeiders. Mensen die naar Limburg kwamen om te werken in de steenkolenmijnen. In 1987 verscheen in De Geulrand een artikel over vier Branbanders die in Arensgenhout en omgeving meer vonden dan alleen maar zwart goud.

In de landelijke en regionale dagbladen werden wervingscampagnes gestart. Er was een groot tekort aan steenkool. Lees verder

Ravensbosch krijgt sportveld dankzij Staatsmijnen

 

 

 

 

 

 

 

Na de tweede wereldoorlog was Zuid Limburg weer net als in de crisisjaren ervoor helemaal in de ban der Staatsmijnen. Maar er werd niet alleen volop proganda gemaakt
om ‘gast’-arbeiders van buiten Limburg te werven. Ook aan de eigen bevolking en aan het eigen personeel wilde men laten zien dat de Staatsmijnen meer was dan alleen een werkgever. Lees verder