Van riool tot riolering

Tussen 1946 en 1950 wordt in een groot deel van de gemeente Hulsberg, waaronder ook in een klein deel van Arensgenhout, riolering aangelegd. De aanbesteding van de rioleringsplannen voor Arensgenhout, door de gemeenteraad van Hulsberg, vindt plaats in juni 1946. Het gaat in Arensgenhout om de aanleg van riolering in de Kampstraat en de Grote Steeg (huidige Kleingenhoutersteeg tussen de Kampstraat en de Ravensboschstraat). Het duurde tot halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw alvorens Kleingenhout de beschikking kreeg over riolering. Dit kapitaalswerk werd opgenomen in de gemeentelijke begroting van 1956. Een enkele ‘witte vlek’ in Arensgenhout wordt hierbij meegenomen. Tevens wordt in 1956 een rioleringsplan opgesteld voor de kernen Arensgenhout en Kleingenhout. In 1962 kwam er een nieuwe fase waarbij wederom een gedeelte van de kern Arensgenhout werd aangesloten op de riolering.

Lees verder

Gas laat lang op zich wachten

Arensgenhout krijgt in de eerste helft van de jaren zeventig aardgas. De aanleg van aardgas ging en gaat nog steeds doorgaans gepaard met  groot onderhoud of de reconstructie van een weg.  In Arensgenhout speelde ook nog de uitbreiding met de Burg Kerckhoffsstraat en de Kleingenhoutersteeg een belangrijke rol in het besluit tot de aanleg van gasleidingen in zowel Arensgenhout, Kleingenhout en op de Heihof. Nog niet helemaal duidelijk, maar wel aannemelijk, is dat ook klooster Ravensbosch gelijktijdig aardgas kreeg. Lees verder

Van katteputje tot waterleiding

Limburger Koerier 10 december 1921: Oprichting van de Watermaatschappij Zuid Limburg. Vijf jaar na dato kreeg Arensgenhout de beschikking over waterleiding.In 1926 kreeg men in Arensgenhout de beschikking over waterleiding. Voor deze tijd werd water gehaald aan de put.  Jammer genoeg is er (nog) geen beeldmateriaal beschikbaar van een van die putten.  In tegenstelling tot de aanleg van (aard)gas en riolering werd iedere inwoner van Arensgenhout en Kleingenhout meteen de mogelijkheid geboden aan te sluiten.  Zelfs klooster Ravensbos en hoeve Heihof sloten meteen aan op de hoofdwaterleiding. Lees verder

Nutsvoorzieningen

Tot de nutsvoorzieningen worden onder andere de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening gerekend. Vooral bij de nutsvoorzieningen stonden de kleine kernen achter in de rij. Eerst kwamen de meest rendabele gebieden aan de beurt. De uizondering op deze regel was alleen de aanleg van de waterleiding. 

n 1921 kreeg Arensgenhout elektriciteit geleverd via de Stroomverkoopmaatschappij, de voorloper van de Plem. In Kleingenhout gebeurde dit in 1948.

In 1926 kon eenieder in Arensgenhout en Kleingenhout beschikking over waterleiding. De waterputten verdwenen.

Tussen 1946 en 1950 krijgt een deel van Arensgenhout de beschikking over riolering. In 1956 krijgt Kleingenhout riolering. In 1962 volgt een tweede aanlegfase voor Arensgenhout. In 2009 werd de oude riolering in de Diepestraat en Kampstraat vervangen door een nieuwe. 

In 1956 kreeg Hulsberg aardgas. In Arensgenhout kwam het aardgas in de jaren zeventig. Het gebied waar Hulsberg tot 1940 kolengas had werd op 1 oktober van dat jaar door Valkenburg geannexeerd. 

Arensgenhout onder stroom

Op maandag 21 augustus 1922 werd door de Stroomverkoopmaatschappij (voorloper van de PLEM) het laagspanningsnet van Arensgenhout onder stroom gezet. Twee jaar nadat de gemeente Hulsberg een besluit had genomen tot aanleg. Er werden in het begin slechts die gebieden voorzien van elektriciteit waarvan werd verwacht dat zij rendabel zouden zijn. De reden waarom het in het gehucht Kleingenhout  duurde tot eind 1948 voordat men werd aangesloten op het laagspanningsnet. Alle pogingen van de Kleingenhoutenaren vooraf ten spijt.  Klooster Ravensbosch werd in 1928 aangesloten op het laagspanningsnet. Op hoeve Heihof duurde het tot 1957 alvorens zij  werden aangesloten. Dit gebeurde onder de voorwaarde dat de familie Vossen zelf de palen moesten betalen.  Lees verder