Wegkruis Diepestraat – Peter Mullensweg

Op de hoek Diepestraat – Peter Mullensweg staat een wegkruis. Tot 1971 stond op deze plek een wegkapel. Buurtvereniging De Vriendenkring had zich ten doel gesteld de kapel te restaureren.  Helaas is dit niet gelukt. Na de sloop van de kapel werd er door de toenmalige gemeente Hulsberg op die plek het huidige kruisbeeld geplaatst. Een houten kruisbeeld en houten corpus. Het kruis is uitgevoerd in een zogeheten vliegermodel.

 

Klik op foto voor een vergroting.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkruis 6336VVXD in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis en de wegkapel die er heeft gestaan..

 

Pentekening wegkapel

Deze prachtige pentekening van de wegkapel hoek Diepestraat – Peter Mullensweg werd gemaakt door Henk Branje. De in 1955 opgerichte buurtvereniging De Vriendenkring had zich onder andere ten doel gesteld deze in verval geraakte wegkapel te restaureren. Het is er nooit van gekomen. De kapel werd in 1971 afgebroken en een wegkruis herrees. op deze plek. Een plan dat al dateerde vanaf 1968.

De kapel zou zijn gebouwd in opdracht van een mejuffrouw Nuchelmans. Woonachtig geweest op de hoeve aan de Diepestraat 10. De kapel staat ingetekend op een landkaart uit 1842. Dit in tegenstelling tot een kaart uit 1830. Hiermee is (nog) niet onomstotelijk vastgesteld dat de kapel tussen 1830 en 1842 werd gebouwd.

Opgemerkt moet worden dat er nooit een weg of pad kort voorlangs deze kapel heeft gelegen. Ook de Diepestraat rechts van de wegkapel heeft nooit zo dicht aan de kapel gelegen als op de tekening wordt weergegeven.

Klik op de pentekening voor een vergroting.

Door alleen Wegkruis 6336VVXD in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis en de wegkapel die er heeft gestaan..

 

Perikelen restauratie wegkapel blijven

Wijkzuster Jozef van het Groene Kruis mengde zich in 1970 in de disucussie rond de restauratie van de wegkapel op de hoek Peter Mullensweg -Diepestraat. Steun vond zij nergens wel begrip. De buurtvereniging bleef bij haar standpunt de kapel en de grond eerst in eigendom te willen hebben alvorens met de restauratie te beginnen terwijl het kerkbestuur zoiets had van: Breek maar af. Dat laatste gebeurde dan ook in 1971.

Klik op foto voor vergroting van krantenartikel van donderdag 5 november 1970.

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkruis 6336VVXD in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis en de wegkapel die er heeft gestaan.

 

 

Wegkapel in slechte staat

Op woensdag 19 juni 1968 verscheen dit bericht. De kapel was toen al jaren in slechte staat van onderhoud. De wegkapel op de hoek Diepestraat Peter Mullensweg is nooit in eigendom geweest van buurtvereniging De Vriendenkring. Dit gegeven was zelfs het breekpunt voor de restauratie. De kapel was eigendom van de kerk, de grond van de gemeente. Terwijl de buurtvereniging alleen wilde restaureren als ze kapel en grond in eigendom kregen.

Klik op het artikel voor een vergroting.
Door alleen Wegkruis 6336VVXD in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis en de wegkapel die er heeft gestaan.

Sacramentsprocessie 1938

In 1938 werd de wegkapel Diepestraat – Peter Mullensweg tijdens de processie gebruikt als rustaltaar. Hetgeen niet bijzonder was. De wegkapellen die her en der staan en stonden werden doorgaans als rustaltaar gebruikt. De wegkapel in Kleingenhout werd hiervoor zelfs speciaal gebouwd. In 1927 lag
achter de kapel nog een schuur. Of dat in 1938 nog het geval was is op de foto niet te zien. In 1953 werden op de plek van de schuur twee woningen gebouwd. Het witte huisje links op de foto werd in 1979 door de gemeente Hulsberg aangekocht en afgebroken ten behoeve van de aanleg van het dorpspleintje dat in 1980 de naam Wethouder Daamenplein kreeg.

Klik op de foto voor een vergroting.

Door alleen Wegkruis 6336VVXD in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie over dit wegkruis en de wegkapel die er heeft gestaan..